Kerkelijke onderscheiding voor Herman Arends

Mijdrecht – Vorig jaar gaf Herman Arends te kennen, dat hij zo langzamerhand een keer wilde stoppen met zijn werk voor de kerk. Gelukkig deed hij dat zeer tijdig, want zijn bezigheden waren nogal omvangrijk, en dus was er wel wat tijd nodig om nieuwe vrijwilligers te vinden.
Ruim 25 jaar heeft Herman allerlei taken binnen de kerk op zich genomen. Hij was jarenlang lid van de commissie van Bijstand en Advies; als ouderling-kerkvoogd was hij lid van de kerkenraad en zorgde hij met anderen voor goed beheer. Ook was hij collectant en de laatste jaren hielp hij als avondkoster mee om de activiteiten binnen de kerk goed te laten verlopen.
Hij zorgde voor het beheer van de graven op het Janskerk en deed ook de financiële administratie van deze begraafplaats. Dat zijn geen eenvoudige werkzaamheden en deze kosten ook zoveel tijd, dat nu twee mensen dit van hem hebben overgenomen.

Zilveren draaginsigne
De Protestantse gemeente is hem dan ook zeer dankbaar voor al zijn inzet en alle tijd die hij aan de kerk heeft besteed. Vandaar dat hij is onderscheiden met het zilveren draaginsigne en een oorkonde van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer.
Herman was zeer verrast toen hij na de morgendienst op zondag 18 maart door de voorzitter van de kerkrentmeesters, Wijnand Gille, naar voren werd geroepen en het insigne kreeg opgespeld. Hij kreeg een warm applaus en velen wensten hem tijdens het koffiedrinken van harte geluk met deze mooie onderscheiding.