Kamerlid Koerhuis en VVD: woningbouw op locatie Proefstation

Aalsmeer – Daniel Koerhuis, VVD Tweede Kamerlid, met wonen in zijn portefeuille, legde op 29 september een werkbezoek aan Aalsmeer af. Koerhuis zet zich landelijk stevig in voor meer woningen. Samen met de wethouder Robert van Rijn en fractievoorzitter Dirk van der Zwaag van de VVD Aalsmeer kwamen ze tot een nieuwe bestemming voor woningbouw op de oude Proefstation locatie in de wijk Stommeer. 

Aalsmeer wordt door landelijke en provinciale regels belemmerd in haar woningbouw. Het Landelijk luchthaven indelings besluit en verordening van de glastuinbouw gebieden maakt dat op 71% van het grondgebied in Aalsmeer niet gebouwd kan worden. Dit terwijl ze voor diverse doelgroepen en met name jongeren graag woningbouw mogelijk willen maken. 

Dirk van der Zwaag (Fractievoorzitter VVD Aalsmeer): “Samen met Robert (Wethouder VVD Aalsmeer) zetten we in op een bouwagenda van 3.000 tot 4.000 woningen voor de komende 10 jaar. Want we weten dat op dit moment alleen al nog zeker zo’n 400 jongeren uit Aalsmeer een woning zoeken.”

Proefstationlocatie

Kamerlid Koerhuis wees op de mogelijkheden die er zijn, maar begrijpt ook dat Aalsmeer tegen belemmeringen aan loopt. Echter op de locatie van het oude proefstation waren Koerhuis en het duo van der Zwaag en van Rijn het over eens. 

“Deze locatie is perfect voor het realiseren van woningbouw waar juist deze gemeente behoefte aan heeft en hiermee jongeren een kans geeft op de overspannen woningmarkt.” Ondanks de opgelegde beperkingen van de luchthaven is het mogelijk om hier 400 jongerenwoningen te kunnen realiseren.

De lokale VVD Aalsmeer ziet graag de oude Proefstationlocatie getransformeerd wordt naar woningbouw. Van der Zwaag: “Bij voorkeur bouwen we hier die 400 permanente jongerenwoningen. Mocht dit niet lukken dan gaan we voor een serieuze pilot voor tijdelijke woningbouw van de toegestane 15 jaar voor startende jongeren overwegen en met een initiatief komen.” Al met al was het een zeer succesvol werkbezoek met mooie plannen voor de toekomst. 

Robert van Rijn, Daniel Koerhuis en Dirk van der Zwaag.