Jubileum Anita en Henny bij TVK

Kudelstaart – Zondag 7 mei was het stof op het podium van Het Dorpshuis nog amper gaan liggen nadat de spelers de avond er voor een geweldige slotvoorstelling ten tonele brachten van de klucht ‘Privé voor Twee’ of het was alweer een gezellige boel in dat zelfde Dorpshuis. Ditmaal omdat er twee bijzondere leden van Toneelvereniging Kudelstaart  compleet verrast werden om in het zonnetje gezet te worden. Henny van der Laarse vanwege 25 jaar trouwe dienst op de inmiddels gesloten toneelzolder, waar de meest prachtige kostuums en decorstukken werden verhuurd. Niet alleen was Henny al die jaren zeer trouw aanwezig om op haar enthousiaste wijze menig klant te helpen aan een bijzondere outfit, ook heeft zij heel veel uren achter de naaimachine doorgebracht om prachtige creaties voor de vereniging te ontwerpen. Ook feest voor Anita van Leeuwen, die maar liefst 40 jaar lid is van de club en al die jaren heel veel mooie rollen vertolkt heeft op geheel eigen wijze. Beide dames werden thuis overvallen en gekroond inclusief bijbehorende sjerp. Voor Henny stond daar de treffende tekst op ‘Een lot uit de loterij’ terwijl Anita zich zondag ‘Miss Toneel’ mocht noemen. Per versierde sportwagen werden de jubilarissen naar het Dorpshuis meegenomen. Hier werden zij naast hun eigen familie ook door de toneelleden opgewacht die voor hen zongen, er was taart en een heerlijk diner met kip van het spit.

Ereleden van TVK

Voorzitster Tineke van Kleef heeft beide dames zeer persoonlijk toegesproken en werden er anekdotes opgehaald uit zo’n lange periode waarin lief en leed met elkaar gedeeld is. Behalve mooie bloemen en andere attenties werden zij gehuldigd tot ere-leden van de TVK. Echter de vereniging hoopt nog heel wat jaren op beide dames te mogen bouwen!