Jeroen Nobel waarnemend burgemeester Aalsmeer

Aalsmeer – Zo hoor je niets, zo is opeens de functie ingevuld. Johan Remkes, commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, heeft na overleg met de fractievoorzitters besloten Jeroen Nobel te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Aalsmeer. Woensdagmiddag 13 mei was deze bespreking en reeds dezelfde avond kwam de nieuwe burgemeester zich voorstellen tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur. De eerste kennismaking was positief. Er is vertrouwen in deze politicus ‘van over de brug’. Jeroen Nobel was van maart 2006 tot april 2014 wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Hij is 55 jaar en lid van de PvdA.

 

Nobel gaat gelijk aan de slag. De benoeming gaat aanstaande maandag 18 mei in. De ontstane situatie en de bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer zijn voor de commissaris van de Koning aanleiding om een waarnemend burgemeester te benoemen. Hij heeft de heer Nobel een opdracht meegegeven. Hij moet de oorzaken die ten grondslag liggen aan de huidige bestuurscultuur in de gemeente Aalsmeer verkennen of laten verkennen. De resultaten van de eerste verkenning zal de waarnemend burgemeester rapporteren aan de commissaris van de Koning in een vertrouwelijk ambtsbericht. Daarnaast is hem gevraagd een traject gericht op verbetering van de bestuurscultuur en de onderlinge bestuurlijke verhoudingen te initiëren. Oftewel, aan Jeroen Nobel de taak om te onderzoeken hoe het politieke vuurtje is opgelopen tot de nu grote brand. Het ‘blussen’ werpt overigens al vruchten af. De fracties zijn scherp, maar laten elkaar in waarde en de vergaderingen verlopen goed.

De waarnemend burgemeester mag zich laten ondersteunen door externe deskundigen en/of onderzoekers als hij dit nodig acht. De commissaris van de Koning zal na ongeveer zes maanden met de fractievoorzitters en het college spreken over de voortgang van dit proces.
De vacature van burgemeester zal voorlopig niet worden ingevuld.

 

Donderdag afscheid Jobke Vonk

De eerste, officiële en openbare taak van burgemeester Nobel is het afscheid van oud-burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Mevrouw drs. Jobke Vonk heeft op 19 februari aangekondigd dat zij met ingang van 1 oktober haar ontslag als burgemeester zou indienen. Vervolgens heeft zij op 20 april bekendgemaakt dat zij haar werkzaamheden per 1 mei neerlegt. Uiteraard krijgt ook Jobke Vonk een afscheidsbijeenkomst. Tot slot heeft zij bijna twee jaar laten zien een goede burgermoeder en gastvrij te zijn. Op donderdag 21 mei van 16.30 tot 19.00 uur vindt een informele receptie plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Jobke Vonk-Vedder is burgemeester geweest van Aalsmeer van 1 juni 2013 tot 1 mei 2015.

Foto: Jobke Vonk nog in functie als burgemeester.