Is Lidl op andere gedachte te brengen met zak geld?

Aalsmeer – Als het aan PACT ligt, gaat de gemeente opnieuw praten met de Lidl over de gekozen locatie aan de Stationsweg, dit keer met een zak geld bij de hand. De fractie, bij monde van Rik Rolleman, gaf aan er wel geld voor over te hebben om de supermarktketen op andere gedachte te brengen. PACT vindt het onaanvaardbaar dat de traditionele lintbebouwing aan de Stationsweg verdwijnt en er een gat ontstaat. Een aanslag op het dorpsbeeld en PACT wil alle kansen en mogelijkheden aangrijpen om dit toch te voorkomen. Wethouder Gertjan van der Hoeven reageerde behoudend. Hij gaf aan dat het min of meer een gelopen race is, maar zei ook best nog een keer te willen gaat praten met de Lidl. “Met geld is alles te koop, zeggen ze”, was zijn reactie op de opmerking van Rolleman dat het tegenhouden best wat mag kosten. Bram Heijstek gaf aan dat geld inderdaad mogelijk een rol zou kunnen spelen. “Het is nog een gesprek waard. Hou ze een lekker speklapje voor en wie weet”, aldus Heijstek. Weinig hoopvol toonde de wethouder zich ondanks deze geste. De keten heeft zich breed georiënteerd in Aalsmeer en heeft diverse locaties in het Centrum (oude postkantoor en hoek Dorpsstraat met Zijdstraat) bekeken en ook Kudelstaart is onder de loep genomen. Het oog viel uiteindelijk op het pand en de grond van de Rabobank. De wethouder gaf ook aan dat het tweede, alternatieve plan, met bebouwing achter op het perceel tegen de Brandewijnsloot aan, verkeerstechnisch gezien de beste optie is. De Uiterweg gaat niet extra belast worden. De in- en uitgang komt aan de Stationsweg. De toegang bij de Uiterweg wordt alleen voor fietsers en voetgangers. Kiezen tussen twee kwaden, noemde Robert van Rijn van de VVD de keuzes. Hij zei ook dat het moeilijk gaat worden om de supermarktketen een andere richting op te sturen. De keuze is aan de ondernemer zelf. Rolleman haakte hier op in. Volgens hem zou er toch ook nog een derde mogelijkheid gepresenteerd moeten worden. Het is duidelijk: Aalsmeer is overvallen door de komst van de Lidl. Over de motie van PACT is tijdens de raadsvergadering overigens alleen gepraat, een beslissing is niet genomen. Dit omdat het merendeel van de fracties hier nog over wil vergaderen binnen de eigen gelederen.

Voorzitter Nobel
De eerste vergadering onder voorzitterschap van burgemeester Jeroen Nobel is overigens prima verlopen. Her en der werden wat persoonlijke steekjes gegeven, maar Nobel wist hier goed mee om te springen en hield de touwtjes strak in de hand.

Dorpshaven Noord
De startnotitie Dorpshaven Noord is overigens niet behandeld. Op verzoek van de wethouder gaat deze herontwikkeling aan de Lijnbaan nog een keer in commissieverband besproken worden. De fracties AB en CDA schaarden zich als meerderheid achter het verzoek van de wethouder. PACT, HAC en de VVD hadden hier moeite mee. Ze gaven aan geen reden te zien om geen besluitvorming te nemen.

Foto: De raadzaal vanaf de tribune boven. Foto: www.kicksfotos.nl.