Mening inwoners over denkrichting provincie

De Ronde Venen – Omdat het InwonersCollectief DRV de indruk had dat de inwoners van De Ronde Venen niet voldoende geïnformeerd zijn over de denkrichtingen die er op tafel liggen bij de provincie hebben zij gemeend om twee inloopavonden te organiseren voor alle inwoners van De Ronde Venen.

Over beide avonden verdeeld zijn er ongeveer 100 inwoners op beide avonden af gekomen om hun mening te uitten over de 4 denkrichtingen die er op de burelen van de Provincie liggen en waar men binnenkort verder mee aan de slag gaat. De inwoners waren wel verbolgen over het feit dat er geen mensen van de provincie aanwezig waren en dat zij niet op de hoogte waren van eerder gehouden bijeenkomsten die door de provincie waren georganiseerd.

Natuurlijk had niet iedereen dezelfde mening en zijn de belangen van de inwoners ook verschillend. Maar dat is ook precies wat het moet zijn volgens de bedoeling van het InwonersCollectief. Iedereen moet zijn eigen mening en belang kunnen laten weten. Het was dan ook mooi om te zien dat inwoners ook onderling met elkaar in gesprek gingen om hun eigen zienswijze toe te lichten. Er ontstonden mooie gesprekken waar men met wederzijds respect naar elkaars argumenten luisterde.

Hoe de provincie dit nu verder op zal pakken is nog onduidelijk Het InwonersCollectief zal de formulieren met keuzes en meningen van de inwoners doorspelen naar de Provincie. In overleg met de omgevingsmanager van de provincie is er afgesproken dat de opgehaalde meningen van de inwoners binnenkort aangeboden zullen worden. Dan ligt de bal bij de Provincie wat zij met deze feedback van de inwoners van De Ronde Venen zal gaan.

Het zou mooi zijn als de provincie in gesprek gaat en in het vervolgtraject veel meer de inwoners betrekt. De inwoners van De Ronde Venen hebben laten zien dat ze betrokken zijn en hebben hun input gegeven. Nu is het de beurt aan de Provincie om er ook daadwerkelijk iets mee te doen.