Inspectie lovend over onderwijs Julianaschool

De Ronde Venen – De Julianaschool in Wilnis heeft bezoek gehad van de Inspectie van het Onderwijs. Er kwam naar voren dat de leerlingen en ouders een prettige en veilige sfeer ervaren op school. Belangrijke kernwaarden van de school werden zichtbaar, zoals de rust, structuur en het voelbaar zijn van de goede sfeer. “Een essentiële voorwaarde om tot optimaal leren en presteren te komen. En onze slogan ‘Leren om te leven’ sluit hier naadloos bij aan”, reageert directeur Kees Hoogendoorn.
De inspecteur was zeer tevreden over de manier waarop de school zich steeds meer ontwikkelt als een lerende organisatie met een professionele kwaliteitscultuur. Er is veel kennis en continuïteit aanwezig. Ook de resultaten van de Kon. Julianaschool zijn door de inspecteur zeer positief beoordeeld.
“Het is fijn om te merken dat de inspectie vindt dat we op een goede manier bezig zijn met de ontwikkeling van onze leerlingen. We gaan door met de ingeslagen wegen en zullen met de opmerkingen van de inspectie in ons achterhoofd, verder vormgeven aan goed onderwijs,” reageert het bestuur.