Inloopavond over Lidl maandag

Aalsmeer – In overleg met de Lidl is door de gemeente een alternatief plan ontwikkeld dat nu ter inzage ligt. De supermarkt wordt aan de achterzijde van het perceel gebouwd, in plaats van aan de voorkant bij de Stationsweg. De supermarkt wordt groter en dat betekent dat er inpandig bevoorraad kan worden. Dat levert naar verwachting minder geluidshinder voor omwonenden op. De verkeersafwikkeling en bevoorrading gaan in het alternatieve plan via de Stationsweg en niet via de Uiterweg. Het aantal parkeerplaatsen is uitgebreid van 60 naar 82. Aanstaande maandag 18 mei wordt van 19.30 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis op het Raadhuisplein 1. Belangstellenden zijn van harte welkom. De plannen kunnen digitaal worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl of www.aalsmeer.nl. Tot en met 5 juni ligt de concept Startnotitie ook ter inzage op het gemeentehuis. Het College van B&W wil graag de mening en adviezen vernemen van belanghebbenden alvorens de Startnotitie voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. De adviezen en reacties kunnen worden gegeven op de bewonersavond van 18 mei. Tot 5 juni kunnen adviezen en inspraakreacties ook per post gestuurd worden aan de gemeenteraad van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v. Supermarkt Stationsweg 4-6. Een email sturen kan ook: info@aalsmeer.nl. Voor meer informatie kan ook contact opgenomen worden met de heer L. Kiep van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen tel 020-5404144.