Informatief overleg over omgevingswet

Aalsmeer – Op dinsdag 21 maart organiseert het college van burgemeester en wethouders een openbaar informatief overleg over de omgevingswet in de raadszaal. De bijeenkomst is bedoeld voor de gemeenteraadsleden en belangstellenden. De omgevingswet is erop gericht procedures sneller, inzichtelijker, voorspelbaarder en makkelijker te maken.

Voor de gemeente betekent invoering van de wet dat de lokale afwegingsruimte voor het gebruik van de leefomgeving verruimt. Invoering van de wet is voorzien op 1 juli 2019.

In het informatief overleg wil het college de raadsleden en andere geïnteresseerden nader informeren over de omgevingswet, de verschillende onderdelen van de transitie-aanpak voor Aalsmeer en de te verwachten bestuurlijke besluitvorming tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Het overleg op dinsdag 21 maart begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein.