Info-avond renovatie Zwanenpark Vinkeveen

Vinkeveen – Op donderdag 7 februari, tussen 19.00 en 21.00 uur, presenteert de Werkgroep Zwanenpark in samenwerking met de gemeente, de eerste fase van de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden in het park. Deze avond zal plaatsvinden in de hal van de Pijlstaartschool.

Vanaf de eerste voorstellen van een groep jongeren om de skatebaan en het voetbalveld in het park te verbeteren volgden diverse gesprekken met buurtbewoners en de gemeente en werd er door de ‘Werkgroep Zwanenpark’ in overleg met de gemeente een plan voor het hele park uitgewerkt.
In het voorjaar van 2017 organiseerde de werkgroep een inloopavond waarin het gewenste toekomstbeeld voor het Zwanenpark is gepresenteerd. Dit toekomstbeeld is door de circa 90 bezoekers van de inloopavond heel positief ontvangen.
De werkgroep en de gemeente bereiden nu de eerste fase van de uitvoering van de werkzaamheden voor. In deze eerste fase gaat het om het renoveren van beplantingsvakken, het aanleggen van een hondenlosloopgebied en het inrichten van schoolmoestuintjes.

De uitgewerkte plannen voor deze onderdelen van het park zullen op de informatieavond op 7 februari nader worden toegelicht. U kunt op ieder moment tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen.