Informatieavond over invulling Zuiderkerk

Aalsmeer – Vanavond, woensdag 27 mei, organiseert de gemeente een informatieavond over het concept ‘programma van eisen’ voor de Zuiderkerk. De projectontwikkelaar heeft het initiatief genomen voor de bouw van 55 zorgwoningen met behoud van het kerkgebouw. Van de 55 zorgwoningen gaan 28 appartementen binnen het sociale woningsegment vallen. De overige appartementen worden vrije sector huur. Het plan voorziet volgens de bestuurders in een grote behoefte aan zorgwoningen voor ouderen in Aalsmeer en past in de wens van de gemeente om het kerkgebouw te handhaven. Met omwonenden wil de gemeente nu graag de voorwaarden en het concept ‘programma van eisen’ bespreken. Dit concept vormt het kader waaraan het te ontwikkelen bouwplan moet voldoen. In het conceptplan zijn ook voorwaarden gesteld aan de architectuur en beeldkwaliteit en zijn voorwaarden gesteld aan het parkeren. Naast omwonenden wil het college van burgemeester en wethouders ook graag de mening weten van belanghebbenden. Het conceptplan ligt ter inzage in het gemeentehuis tot en met maandag 15 juni en er kunnen opmerkingen en reacties gegeven worden, zowel schriftelijk of mondeling tijdens de informatieavond vanavond. Deze is van 19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis. Inloop vanaf 19.00 uur. Iedereen, die interesse heeft in de nieuwe invulling van de kerk in de Hortensialaan en de grond er omheen, is welkom.