Infoavond over plannen Hornmeer

Aalsmeer – Het college van B&W heeft het voorontwerp bestemmingsplan Meervalstraat/Roerdomplaan vrijgegeven voor inspraak t/m 11 mei 2017. Tot die tijd kan iedereen een inspraakreactie indienen bij de gemeente. Om de herontwikkeling van de vrijkomende gronden aan de Meervalstraat en de Roerdomplaan mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeente wil op het terrein van de Meervalstraat de bouw van zorgwoningen en een ‘zorgplint’ (bijvoorbeeld huisarts, fysio therapeut en wellicht een ontmoetingsruimte) mogelijk maken. Het terrein van de Roerdomplaan wordt herontwikkeld voor woningbouw. Het totaal van de ontwikkeling bevat minimaal 30% sociale woningbouw.

In samenspraak met het wijkoverleg Hornmeer organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst op woensdag 19 april. Aanvang 20.15 uur tot ongeveer 21.30 uur in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. De avond begint met een presentatie door wethouder Gertjan van der Hoeven daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Voor het plangebied Meervalstraat en de Roerdomplaan is al een startnotitie vastgesteld waarin de kaders zijn vastgelegd. Voor de vaststelling van de startnotitie is tijdens twee bewonersavonden uitgebreid gelegenheid gegeven voor participatie. Het voorontwerpbestemmingsplan is een vertaling van deze startnotitie. Voor meer informatie over de startnotitie en de daarvoor vastgestelde ontwikkelvisie Hornmeer kijk op www.aalsmeer.nl/project-hornmeer.