Inloop over renovatie Dorpshuis ’t Podium

Kudelstaart – Dorpshuis ’t Podium wordt binnenkort ingrijpend verbouwd en in een nieuw jasje gestoken. Een bouw- en exploitatiecommissie zijn gevormd door enthousiaste vrijwilligers die zich hard maken voor ‘hun’ Kudelstaarts Dorpshuis. Zij en het bestuur willen hun grootse plannen delen met de inwoners, verenigingen en ondernemers uit Kudelstaart en andere belangstellenden. Daarvoor organiseren ze op woensdag 28 november een informatieavond, uiteraard in het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg 239. Dorpshuis ‘t Podium moet het ‘sociaal fundament’ aan de Westeinder blijven voor nu en in de toekomst. De betrokken commissies hebben een plan ontwikkeld samen met een architect en een aannemer om het gebouw toegankelijker te maken, modern, duurzaam en multifunctioneel.

Metamorfose

De leden van de bouw- en exploitatiecommissie zijn hier duidelijk over. “Het Dorpshuis heeft zeer veel mogelijkheden. Verschillende zalen, een podium, een gezellige bar en een keuken, die allemaal een metamorfose gaan krijgen. Kudelstaarters kunnen dicht bij huis gebruik maken van dit fantastische gebouw.

SLS gelden

Begin van dit jaar werd bekend dat Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) budgetten gereserveerd heeft voor projecten die de leefbaarheid in de gemeente Aalsmeer verbeteren. “Met een Kudelstaartse delegatie hebben we een plan ingediend voor het opknappen van het Dorpshuis en er is geld voor vrij gemaakt. Daar zijn we uiteraard zeer blij mee.” De ingrijpende renovatie gaat dit jaar nog van start, maar waarbij wordt getracht dat de gebruikers van het gebouw zo min mogelijk last zullen ondervinden. 

Inloop en informatie

Iedereen die de plannen over de renovatie wil horen en zien is welkom om op woensdag 28 november naar de informatieavond te komen. Het bestuur en de commissies leggen uit wat er veranderd wordt en hoe het Dorpshuis het ‘sociaal fundament’ aan de Westeinder zal blijven voor nu en in de toekomst. 

Uiteraard zijn ideeën hierbij welkom, want het wordt een interactieve avond. De inloop is vanaf 19.30 uur en het programma begint om 20.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om aan de bar onder het genot van een drankje verder na te praten.