Huldiging handbal jongens voor Raad

Aalsmeer – In verband met Hemelvaartsdag vergadert de gemeenteraad deze maand niet op donderdag, maar de heren en dames komen dinsdag 23 mei bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur, maar raadsleden en publiek wordt gevraagd een half uur eerder te komen.

Voor aanvang is namelijk de huldiging van de jongens B en C van handbalvereniging FIQAS Aalsmeer. De teams zijn Nederlands kampioen geworden en dit verdient natuurlijk een moment van trots vanuit de gemeente. Om 19.30 uur worden de jongens toegesproken en in het zonnetje gezet door wethouder Gertjan van der Hoeven van sport. De huldiging vindt plaats in de burgerzaal en iedere belangstellende is welkom. Daarna de vergadering bijwonen is overigens geen verplichting.

Komt allen, deze jongens verdienen een groot applaus!