huis-aan-huisbladen gelezen en gewaardeerd

Huis-aan-huisbladen veel gelezen en gewaardeerd!

Aalsmeer – Het NIPO heeft een onderzoek gedaan naar de ‘gratis huis-aan-huisbladen, kwaliteit en bereik’.  Het onderzoek vergeleek de kwaliteit en het bereik van de huis-aan-huisbladen met andere media zoals de landelijke dagbladen, regionale nieuwsbladen, radio/televisiebladen en tijdschriften. Het NIPO-onderzoeksrapport met conclusies werd onlangs gepresenteerd.  Er werd onder meer gekeken naar het lezersprofiel, de reclamebeleving, het bereik, het leesgedrag en de leesduur.

Vaste plaats

Sommige mensen noemen het huis-aan-huisblad in de volksmond het ‘Sufferdje’, dat eigenlijk een spotnaam is. Onterecht eigenlijk. Uit dit NIPO-onderzoek blijkt juist dat een huis-aan-huisblad allesbehalve ‘suf’ is, maar zeer gewaardeerd wordt door de lezer en het een eigen vaste plaats in het Nederlandse medialandschap heeft.

Het huis-aan-huisblad wordt niet ter vervanging gelezen voor een dagblad, tijdschrift of radio/televisieblad.

Aanzienlijk bereik

Het profiel van de lezer van huis-aan-huisblad wijkt nauwelijks af van de gemiddelde Nederlander, gezien leeftijd, sociale klasse, gezinsgrootte of opleidingsniveau. Het bereikt hierdoor een grote groep die een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. Qua bereik doet het huis-aan-huisblad het uitstekend, dat vergelijkbaar is met het bereik van de betaalde en gratis dagbladen. Van de Nederlandse bevolking leest 76% een gratis huis-aan-huisblad, een aanzienlijk bereik. Het huis-aan-huisblad biedt daarom een uitstekend podium voor reclame, waarmee dus veel mensen worden bereikt qua lezersprofiel, maar tevens  qua aantal en spreiding (huis-aan-huis). 

Advertenties en artikelen

Het is echter een misvatting dat huis-aan-huisbladen alleen gelezen worden voor de advertenties. Het onderzoek concludeerde dat maar liefst 88% van de lezers naast de advertenties ook artikelen leest en verwacht. Juist deze combinatie zorgt daarom voor een gunstig reclame-effect. Tezamen met het bereik is een huis-aan-huisblad  daarom voor afnemers een logische keuze om te adverteren. Het huis-aan-huisblad vormt hiermee een volwaardige en laagdrempelige concurrent voor andere media en het wordt door afnemers vaker ingezet.

Gemiddeld worden 16 minuten aan het lezen van het huis-aan-huisblad besteed. Een goede score ten opzichte van een dagblad, waaraan 33 minuten aan leesduur worden gespendeerd. Daarbij moet worden aangetekend dat een huis-aan-huisblad vaak dunner is dan een dagblad.

Door Bart Jonker