Hoogspanningsnetwerk in de provincie Utrecht zit vol

De Ronde Venen – Vorige week berichtte TenneT dat de grenzen van wat het hoogspanningsnet in de provincie Utrecht aan kan, zijn bereikt. Daardoor kan de stroom van nog te bouwen zonnevelden, windmolens en zonnepanelen op grote daken (ongeveer 200 zonnepanelen of meer) in de provincie Utrecht tijdelijk niet vervoerd worden. De stroom van projecten die al bestaan kan wel vervoerd worden. Projecten waarbij al een contract met Stedin is gesloten kunnen hun stroom aan het netwerk gewoon gaan leveren. Ook kunnen inwoners nog steeds zonnepanelen op hun daken blijven leggen.

Wat is een vol hoogspanningsnetwerk?

Er wordt overgestapt van fossiele brandstof naar duurzame energie. Nu draait het elektriciteitsnet nog vooral op fossiele brandstoffen, zoals kolencentrales en gascentrales. Die centrales stonden altijd in de buurt van waar veel elektriciteitsverbruik was, bij steden of industrieclusters.  De wind- en zonneparken voor duurzame energie staan op plekken waar weinig vraag is naar energie. De daar opgewekte energie moet gebracht worden naar de plek waar de vraag is. Daarvoor is heel veel nieuwe infrastructuur nodig. Het bestaande netwerk kan het niet meer aan.

Kan De Ronde Venen nog wel klimaatneutraal worden in 2040?

TenneT geeft aan dat de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 nog steeds gerealiseerd kan worden. Hierin beschrijft de energieregio U16 hoe zij 1,8 Terawattuur (TWh) aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken. Gemeente De Ronde Venen heeft haar bijdrage voor de opwek van 410 TeraJoule (0,114 Terrawattuur) duurzame energie voor 2030 hier later aan toegevoegd. Wel geeft TenneT aan dat de procedures voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld een zonnepark voortaan wat langer duren. Nieuwe projecten komen op een wachtlijst.

Kunnen inwoners nog gewoon zonnepanelen op hun daken plaatsen?

Het plaatsen van zonnepanelen op daken kan gewoon. Kleinere aansluitingen, huishoudens met een laag aantal zonnepanelen die energie terugleveren, kunnen gewoon worden aangesloten. Het is wel goed dat zij hun zonnepanelen aanmelden op www.energieleveren.nl, zodat het stroomnet betrouwbaar blijft.

Iemand komt pas op de wachtlijst bij een grote aanvraag. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsdak met meer dan 200 zonnepanelen. Zij kunnen wel worden aangesloten, maar kunnen tijdelijk niet terugleveren. De duurzaam opgewekte stroom kunnen zij wel zelf gebruiken en opslaan, maar wat teveel wordt opgewekt kan nog even niet worden teruggeleverd aan het net.

Kunnen laadpalen voor elektrische auto’s wel worden aangesloten?

De laadpaal kan gewoon worden aangesloten want het afnemen van stroom is geen probleem. TenneT gaf aan dat voor grote hoeveelheden stroom, die regionaal in Utrecht wordt opgewekt, en die aan het regionale of landelijke elektriciteitsnet wordt teruggeleverd, tijdelijk geen ruimte is.

Hoe gebruiken inwoners de zelf opgewekte energie het beste?

Vaak zetten mensen de wasmachine aan of gaan ze stofzuigen als ze uit hun werk komen. Dan ziet TenneT dat er veel vraag is naar energie. Dit zorgt voor extra belasting van het hoogspanningsnetwerk. Om dit te verspreiden kunnen inwoners met zonnepanelen het beste de opgewekte energie direct gebruiken. Dan maken zij beter gebruik van de opgewekte energie. Dat als je zonnepanelen en een elektrische auto hebt, je die oplaadt als de zon schijnt. Als de energie op jouw dak wordt opgewekt, moet je de wasmachine aanzetten of gaan stofzuigen als de zon schijnt.

Zal de stroom soms uitvallen?

Jorrit de Jong van netbeheerder TenneT geeft in een reactie aan dat dit eigenlijk niet gebeurt. “We maken elke dag mee dat netten vol zitten en stroom moet worden afgevoerd naar een ander deelnetwerk. We hebben mensen in controlekamers die dat permanent in de gaten houden. Het net in Utrecht is sterk verbonden met dat van Flevoland en Gelderland. In dat gebied kijken we naar alle partijen die elektriciteit op het net invoeren, dus gascentrales, warmtekrachtcentrales, wind- en zonneparken. Wij vragen hun minder te leveren op momenten dat er veel aanbod is.”

Gaan inwoners iets merken van uitbreiding van het hoogspanningsnet?

De Jong: ,,In Utrecht heb je bij Breukelen een hoogspanningsstation, een elektriciteitssnelweg van 380.000 volt. Er zullen heel veel transformatorhuisjes bijkomen. Landelijk gaat een op de drie straten op de schop omdat er extra kabels bij moeten komen. Maar de consument zal er thuis niets van merken. Het stroomnetwerk blijft in volle gang. Dat is de dagelijkse uitdaging van TenneT.”

Wat is TenneT?

TenneT is de onafhankelijke beheerder van het landelijke hoogspanningsnet. Vanuit dit net worden de meeste regionale netten van stroom voorzien. Ook legt TenneT de verbinding met buitenlandse netten. Het bedrijf is voor 100% in handen van de Nederlandse overheid.

Meer weten over duurzaamheid?

Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.duurzaamderondevenen.nl. Of meld u aan voor onze nieuwsbrief via www.derondevenen.nl/duurzaam.

Fotobijschrift: Het hoogspanningsnetwerk in de provincie Utrecht zit vol. Dit heeft gevolgen voor nog te bouwen zonnevelden, windmolens en zonnepanelen op grote daken. Gelukkig kunnen inwoners nog steeds zonnepanelen op hun daken leggen.