Historische Tuin nu elk seizoen groen

Aalsmeer – Mede dankzij een gulle gift uit het  Coöperatiefonds van Rabobank Regio Schiphol is de Historische Tuin in staat gesteld te investeren in Groene Stroom. Dit heeft vorm gekregen in de aanschaf van zonnepanelen. De energie hiervan is schoon en betrouwbaar. En, minstens zo belangrijk: ze draagt niet bij aan klimaatverandering. De energiebron is onuitputtelijk en bij de winning en omzetting is er nauwelijks sprake van schadelijke effecten voor het klimaat.

Maar liefst 64 zonnepanelen zijn er geplaatst afgelopen zomer. Gelijkelijk verdeeld over de daken van de veilingzaal en de museumkas. En zoveel mogelijk uit het zicht zodat het historische karakter niet wordt aangetast. Er is gekozen voor zwarte panelen die opgebouwd zijn uit zogenaamde monocellen. Door deze vlak op de schuine daken te plaatsen, is een optimaal rendement gecreëerd. Bijkomend voordeel is dat de panelen zo minder last hebben van vuil, zoals vogelpoep en bladeren.

De zonnepanelen zullen in de toekomst een aanzienlijke financiële besparing gaan opleveren. Afgelopen zomer is ook de elektrische installatie aangepast aan de huidige eisen. Daarmee is de elektriciteitsvoorziening  op de Historische Tuin toekomstbestendig gemaakt.

Dinsdag 20 december is de cheque ter waarde van 5.000 euro door Arthur Woensdregt, directeur Particulieren van de  Rabobank Regio Schiphol, overhandigd aan Anton Temme, bestuurslid van de Historische Tuin. Met dank aan de Rabobank is De Tuin vanaf heden duurzaam en groen in elk seizoen!

Foto: Overhandiging cheque door Arthur Woensdregt aan Anton Temme (links) in de cyclamenkas.