Grootse oefening door hulpdiensten bij Studio

Aalsmeer – Vandaag, woensdag 13 en donderdag 14 en vrijdag 15 oktober oefenen de hulpdiensten van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in het Centrum. De oefening wordt deze dagen tussen 08.00 en 21.30 uur gehouden nabij de Van Cleeffkade en het Raadhuisplein.

In de oefening wordt een incident in de Studio van Aalsmeer nagebootst. De aanwezige hulpverleners treden tijdens de oefening op, zoals zij dat in de realiteit ook doen. Herbij wordt rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen met betrekking tot het coronavirus en wordt tegelijkertijd zo realistisch mogelijk geoefend.

Het realistisch oefenen met externe partners op locatie is voor de hulpdiensten belangrijk. Door samen te oefenen kunnen zij ten tijde van een daadwerkelijk incident beter en effectiever optreden. De hulpdiensten doen er uiteraard alles aan om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Alle omliggende objecten, bedrijven en het openbaar vervoer blijven normaal bereikbaar. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Pim van Doorne, projectleider van deze oefening via p.vandoorne@brandweeraa.nl.