Groot onderhoud aan de Ambachtsheerweg

Kudelstaart – De Ambachtsheerweg is aan onderhoud toe. Dit najaar vindt daarom groot onderhoud plaats en worden de kruisingen verbeterd voor fietsers. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn gestart op 28 september. Wethouder Robert van Rijn: “Op dit moment voeren we veel werkzaamheden uit in de buitenruimte. Naast dat dit nodig is om achterstallig onderhoud in te halen en Aalsmeer toekomstbestendig te houden geeft het helaas ook overlast. Juist omdat we op veel plekken tegelijk bezig zijn hebben we dit werk na de werkzaamheden rondom de Proosdijhal gepland. Ook hebben we een fasering aangebracht, zodat al het verkeer er (op twee nachten na) gewoon door kan. Het kan wel zijn dat u even moet wachten om elkaar te laten passeren. Wij hopen op uw begrip hiervoor.”

Nieuw asfalt en drempels

Het asfalt van de rijweg van de gehele Ambachtsheerweg en de kruising met de Herenweg en Bilderdammerweg wordt vervangen. Ook een gedeelte van de Bilderdammerweg (tussen Ambachtsheerweg en Wim Kan Dreef) krijgt nieuw asfalt. Daarnaast komen er drempels bij het kruispunt van de Herenweg om zo de snelheid te verlagen naar 50 kilometer per uur. Voor deze reconstructie worden helaas een aantal bomen verwijderd. Hiervoor komen uiteraard nieuwe bomen terug. 

Planning 

De voorbereidingswerkzaamheden zijn gestart vanaf 28 september. Bij de kruisingen met de Herenweg en de Bilderdammerweg worden tijdelijke bypasses en verkeerslichten aangelegd. Vanaf begin oktober vinden vervolgens gefaseerd de uitvoeringswerkzaamheden plaats. Begin december is het werk volgens planning helemaal gereed. De planning kan wijzigen als bijvoorbeeld de weersomstandigheden het asfalteren onmogelijk maken.

Om-en-om regeling

Autoverkeer op de Ambachtsheerweg kan doorrijden, maar wordt bij de kruisingen via bypasses geleid met een om-en-om regeling. Er komen daarvoor tijdelijke verkeerslichten. 

Gedurende twee nachten (volgens de huidige planning 11 en 12 oktober) is de Ambachtsheerweg geheel afgesloten voor autoverkeer. De aansluiting richting de Bilderdammerweg is periodiek gestremd. 

Fietsers tussen de Herenweg en Hoofdweg worden gedurende het hele project omgeleid via de Wim Kan Dreef en het Corry Vonk pad. 

Fietsers over de Herenweg (tussen Leimuiden en Kudelstaart) kunnen het werk passeren, maar moeten even afstappen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden of vragen hierover kan contact opgenomen worden met de toezichthouder, de heer Ton Konijn, bereikbaar via telefoonnummer 06-18540171 of kijk op www.aalsmeer.nl/wegwerkzaamheden.