Groot nieuws: Dinsdag start sloop opstallen Dorpsstraat 107

Aalsmeer – Groot nieuws! Morgen, dinsdag 21 april, gaat in de ochtend gestart worden met het slopen van de oude kassen langs de N196 en de afgebrande woning aan de Lijnbaan. Links en achter het pand van Berghoef ontstaat een perceel grond van circa 6.800 vierkante meter waar gebouwd kan worden aan het water van de Ringvaart.

De opstallen zijn al vele jaren een doorn in het oog van de gemeente en heel veel inwoners. De oude kassen zijn deels ingestort en worden overwoekerd door onkruid. De woning is in januari 2013 afgebrand. Meteen daarna heeft de gemeente een gesprek gehad met de eigenaar, maar tot resultaat heeft dit niet geleid. Op 26 augustus 2014 is de eigenaar gesommeerd de opstallen op te knappen of te slopen voor begin november. De eigenaar heeft hierop niet gereageerd, waarna op 10 november een last onder dwangsom is opgelegd. Op grond van deze last moet de eigenaar de opgelegde verplichting nakomen en hiervoor had hij tot 11 januari de tijd. De opgelegde dwangsom van 50.000 euro is dus inmiddels alweer enkele maanden verbeurd. En dus is een nieuwe last opgelegd met een hoger bedrag. Was deze tweede dwangsom de reden van de eigenaar om (eindelijk) stappen te gaan ondernemen en Aalsmeer te verlossen van deze misschien wel grootste ergernis?

Het is iets anders verlopen, alle eer voor Henk Verbeek van VMC Onroerend Goed BV uit Aalsmeer. Hij is naar de eigenaar toegestapt met de mededeling dat hij toch graag de grond voor hem wilde verkopen. De eigenaar reageerde een beetje lauw, maar Verbeek wist hem toch over te halen om samen in gesprek te gaan met wethouder Gertjan van der Hoeven. Ze gingen, hadden een goed gesprek en nu, binnen een week, is de ‘zaak’ beklonken. Het was misschien net het duwtje in de rug wat Henk Verbeek de eigenaar van de opstallen gegeven heeft om toch te willen ruimen.

Perceel te koop

Verbeek is, en waarschijnlijk met hem heel veel inwoners, blij dat er nu actie ondernomen kan worden. Morgen, dinsdag 21 april, komt de sloper. Gestart wordt met het verwijderen van het afgebrande huis, vervolgens wordt een aanvang gemaakt met het verwijderen van de kassen. “Ik hoop volgende week het te koop bord te kunnen plaatsen”, vertelt Verbeek. Ieder bouwplan is bespreekbaar, zo is te lezen op zijn site. Een kantoor of bedrijfsruimte ziet Verbeek echter niet zo zitten. Daarin is de keuze nabij erg groot. Verbeek ziet een hotel met restaurant aan het water (“met sloepen voor de deur”) wel zitten. “De gemeente heeft gezegd, kom maar met een plan, er is medewerking toegezegd.”

Het perceel valt onder de contourlijn van Schiphol, dus voor elk plan is ook groen licht van de provincie nodig. “In het gebied er naast, bij de Lijnbaan, worden ook huizen en appartementen gebouwd, daar is toestemming voor gegeven”, zegt Verbeek optimistisch. Aan de overkant, bij de Helling, echter niet. Het blijft overigens nog steeds onbegrijpelijk dat geen goedkeuring is gegeven voor de realisatie hier van zes appartementen als inbrei-locatie, maar deze ‘zaak’ loopt nog.

Nu: Eindelijk misschien wel ergernis nummer één weg uit Aalsmeer. Dorpsstraat 107 wordt gesloopt! Interesse in deze zichtlocatie aan het water, langs de N196, als entree van Aalsmeer? Kijk voor meer informatie op de website www.vmc-og.nl.