Groepen 8 herdenken 2e Wereldoorlog

Aalsmeer – Op maandag 1 mei herdachten leerlingen uit de groepen 8 van OBS Samen Een en PCBS De Brug samen met burgemeester Jeroen Nobel de Tweede Wereldoorlog in Aalsmeer. Aan het eind van de herdenking legden de kinderen bloemen (witte anjers) neer bij het Adoptiemonument in de gevel van het gemeentehuis.

Dit monument draagt de namen van Aalsmeerders die de oorlog niet hebben overleefd, omdat zij de moed hadden zich te verzetten tegen de Duitsers. Daarna vroeg de burgemeester om een minuut stilte.

Voorafgaand aan de herdenking bij het monument was een bijeenkomst voor de kinderen in de raadskelder. Ze bekeken met de burgemeester de bijzondere documentaire over de oorlog in Aalsmeer, waarin oud-wethouder Nico Borgman vertelt hoe hij als jongetje de oorlog heeft beleefd. Daarna waren de kinderen aan de beurt. In het thema ‘vrijheid geef je door’ hadden zij gedichten, een filmpje en een quiz gemaakt.

Bijeenkomst 4 mei

Een aantal leerlingen zal hun gedicht voordragen bij de herdenkingsbijeenkomst voor het gemeentehuis op 4 mei.