Groen en recreatief Uithoorn: Vuurlijnparkbos

Uithoorn – Uithoorn is een groene gemeente. De plannen voor het Legmeerbos en de groene, recreatieve zone van Westeinder naar Amstel dragen daaraan bij. In deze zone ligt een bos van 3,5 hectare, zonder naam. Een groter probleem dan het ontbreken van een naam is dat dit prachtige, volgroeide bos, dreigt te worden opgeofferd aan nieuwbouw. Op De Nieuwe Kaart van Nederland is het bos zelfs al weg (www.nieuwekaart.nl). Buurtbewoners voeren daarom actie voor het behoud van deze belangrijke schakel in de groene wandelzone en hebben het bos een naam gegeven: Vuurlijnparkbos. Want een bos met een naam kun je niet meer negeren.

Parkbos

Het Vuurlijnparkbos ligt langs de Vuurlijn tussen de sportvelden en de Vuurlijn. Het is een parkbos van 3,5 ha groot; ongeveer net zo groot als het Libellebos, het Egeltjesbos en de Scheg.  Het mooie aan dit bos is dat de bomen volgroeid zijn. Dit bereik je meestal pas na jaren, zo niet tientallen jaren. Wat is er zo bijzonder aan een volgroeid bos? Uitgedrukt in euro’s is de waarde van het bos vele miljoenen euro’s. Volgens de TEEB methode (www.teebstad.nl) zorgt het bos ervoor dat mensen minder snel ziek worden, produceert het zuurstof, houdt het water vast, zorgt het voor verkoeling en gaat het hittestress tegen. Een tiny forest die door de gemeente aangelegd wordt, zal deze waarde nooit evenaren. Het eventuele verlies van dit bos is daarmee nooit te compenseren.

Onmisbaar

Het Vuurlijnparkbos is onderdeel van de hoofdgroenstructuur van Uithoorn/De Kwakel en is een onmisbare schakel in de groene recreatieve zone van Uithoorn. Er wordt veel gewandeld en gerend en mensen fietsen erlangs. In het bos leven vele soorten vogels, planten en dieren, buizerds bonte spechten en egels. Het Vuurlijnparkbos heeft een parkopbouw en -structuur van afwisselend open en dichte gedeelten, bomenrijen, knotbomen, solitaire bomen en water. Je vindt er zelfs onderdelen van een voedselbos: bramen, vlier en brandnetel. Het is belangrijk dat die soorten goed onderhouden worden, anders ontstaat er snel wildgroei. Tijd dus voor het behoud en goed onderhoud door het geven van aandacht én dus een naam aan dit prachtige bos. Groen en recreatief Uithoorn: Vuurlijnparkbos