Goed waterbeheer is belangrijk!

Amstelland – Inwoners van Noord-Holland voelen de urgentie om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. En zien hierdoor in dat goed waterbeheer belangrijk is. 

Ruim 57% procent van de inwoners van Noord-Holland heeft zelf weleens te maken gehad met wateroverlast (ondergelopen tuinen (19%), kruipruimtes (11%), kelder (7%) of begane grond van de woning (3%)). Veilige dijken, het afvoeren van water bij slecht weer door bijvoorbeeld goede riolering, vindt men belangrijke thema’s. 

Daarnaast wil 72% van de Noord-Hollanders best ingrijpen in de natuur, om daarmee overstromingen te voorkomen. 

Door de droge zomer en het extremere weer beseffen mensen ook dat er meer maatregelen nodig zijn om ons land te beschermen tegen klimaatverandering. In aanloop naar de Waterschapsverkiezingen op 20 maart onderzocht Ruigrok NetPanel voor de Unie van Waterschappen hoe de Nederlander omgaat met water.

Eigen verantwoordelijkheid

Noord-Hollanders staan ervoor open zelf iets te doen tegen de gevolgen van klimaatverandering of doet dit al. Veel mensen passen het eigen gebruik van water aan: ze douchen korter (66%), sproeien minder vaak de tuin (48%), wassen minder vaak zelf de auto (57%) en zijn bereid aanpassingen te doen om regenwater beter af te voeren, door tegels in de tuin te vervangen door groen (27%) of een regenton te plaatsen (15%). Ook wil 57% van de inwoners in Noord-Holland graag (meer) tips en informatie over wat ze zelf kunnen doen, en geven zij aan het een goed idee te vinden dat het waterschap onderwijs aanbiedt op scholen over het beheer en de bescherming van water (42%).

Investeren

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: “We zijn blij dat mensen de noodzaak van goed waterbeheer zien en aangeven zelf ook iets te willen doen. Nergens ter wereld hebben mensen zo’n speciale band met water als in Nederland. We wonen, werken en recreëren er mee. In Nederland beheren de waterschappen de dijken, sloten en plassen. We zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en voldoende water. Nederland heeft te maken met grote uitdagingen. Waterschappen merken dagelijks de gevolgen van klimaatverandering met extremer weer en een steeds sneller stijgende zeespiegel. Zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open. Daarom investeren we als waterschappen om samen met overheden, bedrijven en burgers de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De manier waarop we dat doen, daar hebben mensen invloed op.”

Verkiezingen

Op woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Neem een kijkje op MijnStem.nl om te zien wat er te kiezen valt.