Gemengde reacties over komst Lidl in Centrum

Aalsmeer – Maandag 18 mei vond de informatieavond over de komst van de Lidl in het Centrum plaats in het gemeentehuis. De opkomst was bijzonder hoog en de reacties uiteenlopend. Een deel van de aanwezigen gaf aan zich behoorlijk in de maling genomen te voelen door de Rabobank, die het pand van de bank heeft verkocht aan de supermarktketen en hierin best heel stilletjes te werk is gegaan. Op het pand rust de bestemming detailhandel en dus is weigeren niet mogelijk. De gemeente heeft dit al ondervonden, de rechtzaak is verloren. Het bestemmingsplan voor dit gebied stamt uit 2006, is nog geen tien jaar oud, en mag wettelijk niet zomaar even aangepast worden, “Welkom in de wereld van het bestuursrecht”, aldus wethouder Gertjan van der Hoeven over de procedure. Dat er echt helemaal geen mogelijkheden meer zijn om de Lidl te gebieden een alternatieve locatie te zoeken, ging er bij menigeen overigens niet in. “Het lijkt wel of ik naar de Fira zit te kijken”, zo merkte een bewoner ietwat vinnig op.
Het alternatieve plan houdt in dat de Lidl op het achterste deel van het terrein aan de Stationsweg, aan de rand van de Brandewijnsloot, gebouwd gaat worden. Voor op het terrein van de supermarkt worden parkeerplaatsen gerealiseerd, In totaal circa 82 en dat zijn er zo’n twintig meer als bij het eerste plan waarbij de Lidl aan de weg gesitueerd zou worden. Het alternatief zorgt ook dat de supermarkt een grotere oppervlakte krijgt, 1.400 vierkante meter. “Het hart van Aalsmeer is verkocht”, aldus een aanwezige. De mogelijkheid om hier ‘leuke dingen’ aan het water te creëren zijn inderdaad weg, evenals de kans om de verkeersperikelen aan te pakken. De verkeersdruk is op het kruispunt Uiterweg met de Van Cleeffkade en Stationsweg dagelijks groot. Met een weg achter de bebouwing aan de Stationsweg langs, had een goede doorgaande verkeersroute gerealiseerd kunnen worden. Over de toename van verkeer op de Stationsweg, waar de in- en uitrit naar de Lidl komt, zijn zorgen. “In de spits kan ik nauwelijks van m’n erf afkomen”, aldus een bewoner. Positief aan dit alternatieve plan is dat de Lidl vanaf de Uiterweg alleen bereikbaar wordt voor fietsers en voetgangers. De gemoederen liepen best hoog op, maar de heer Wielenga van de Lidl leek hier niet heel gevoelig voor. Volgens hem had hij al veel positieve reacties gehoord. Eén daarvan was van Jan Sparnaaij. De juwelier zei blij te zijn met de komst van de Lidl. “We halen goud het Centrum binnen.” Het te bouwen pand van de Lidl heeft geen tierelantijntjes, is strak en recht, zoals alle panden van deze supermarktketen in het land. “Ik ben het eens dat het niet het mooiste gebouw in het Centrum wordt”, zo antwoordde wethouder van der Hoeven op een vraag waarom niet een passender gebouw gerealiseerd gaat worden. “De Lidl wil misschien aanpassen, maar is vastberaden”, zo zei hij ook. Hij raadde inwoners aan om vooral hun mening en mogelijke alternatieve plannen op papier te zetten en te sturen naar de gemeente. “Bij de uiteindelijke beslissing zullen de reacties zekere meewegen”, besloot hij. De heer Wielenga van de Lidl hield het bij een neutraal antwoord op de vraag of er eventueel nog aanpassingen en/of wijzigingen gemaakt zullen gaan worden. “Wij werken nauw samen met de gemeente.” In dat geval, zeker reageren! Dit kan tot 5 juni zowel per post als per mail.
Eén vraag is open blijven staan: Wat heeft Aalsmeer toch met supermarkten? Met de Lidl er bij in het centrum straks vijf stuks. In heel de gemeente totaal elf.