Gemeenteraad wil herbenoeming burgemeester Divendal

Mijdrecht – De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft burgemeester Maarten Divendal donderdag jl. voorgedragen voor herbenoeming. Divendal is sinds 2011 burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, zijn termijn loopt in november af. Burgemeester Divendal heeft eerder dit jaar te kennen gegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. “Het bevalt me uitstekend in De Ronde Venen. Ik woon en werk hier met veel plezier. Ik ben dankbaar en blij met het advies dat de gemeenteraad heeft uitgebracht. Ik kijk er naar uit om de komende zes jaar, samen met inwoners, bedrijfsleven en verenigingen, verder te bouwen aan onze prachtige gemeente”.

Vertrouwenscommissie 
Burgemeesters worden in Nederland voor een periode van zes jaar benoemd. Als die termijn afloopt, wordt vanuit de gemeenteraad een vertrouwenscommissie ingesteld. De vertrouwenscommissie van de Rondeveense raad bestaat uit de voorzitters van alle fracties die daarin zijn vertegenwoordigd, voorzitter is Rein Kroon (CDA). “Om de gemeenteraad goed te adviseren heeft de vertrouwenscommissie diverse gesprekken gevoerd met personen die in hun dagelijkse werk te maken hebben met de burgemeester. Aan de hand van deze gesprekken en onze eigen gesprekken heeft de vertrouwenscommissie de herbenoeming van burgemeester Divendal aanbevolen”, aldus Rein Kroon.

Commissaris van de Koning
De raad heeft donderdag 6 juli besloten het advies van de vertrouwenscommissie over te nemen en Maarten Divendal voor te dragen voor herbenoeming. Dit advies wordt naar de commissaris van de Koning in Utrecht gestuurd. Die zal op zijn beurt op basis van dit advies een aanbeveling doen naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister draagt vervolgens de burgemeester voor herbenoeming voor bij de Koning.
De installatie van Maarten Divendal voor zijn tweede ambtstermijn als burgemeester van De Ronde Venen staat gepland voor woensdag 22 november 2017 om 19.30 uur tijdens een buitengewone openbare raadsvergadering. Bij deze vergadering is de commissaris van de Koning aanwezig om hem de belofte af te nemen.

Op bijgaande foto feliciteert raadslid Rein Kroon burgemeester Divendal met de goedgekeurde aanbeveling van de raad.