Gemeente investeert komende jaren fors in schoolgebouwen en gymzalen

De Ronde Venen – Het college van B en W heeft dinsdag 14 februari het Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorziening (IHP) vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Het IHP geeft een overzicht van de investeringen die de komende jaren nodig zijn in schoolgebouwen en gymzalen om kinderen in De Ronde Venen goed onderwijs te kunnen bieden. Als een van de eerste maatregelen is uitbreiding van de basisscholen Schakel in Vinkeveen en Piet Mondriaan in Abcoude nodig. Ook zijn investeringen nodig om de levensduur van verschillende gymzalen te verlengen.

Afspraken voor de komende jaren

Wethouder Cees van Uden (verantwoordelijk voor schoolgebouwen): ,,Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de  schoolgebouwen en de gymzalen, zeg maar de stenen. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor beheer en exploitatie. In het IHP staan afspraken voor de komende 15 jaar. We hebben gekeken wat nodig is qua schoolgebouwen en gymzalen om goed onderwijs te bieden aan kinderen. Welke ontwikkeling zien de besturen en op welke trends moeten we inspelen met de gebouwen? Dat hebben we vertaald in het IHP. Het geeft overzicht wanneer we wat doen en geeft duidelijkheid aan scholen. Omdat het lastig is om ver vooruit te kijken, hebben we afgesproken elke 4 jaar het IHP tegen het licht te houden en te kijken of aanpassingen nodig zijn.’’

Uitbreiding scholen en investeren in gymzalen

Het IHP geeft concreet aan wanneer er investeringen in welke schoolgebouwen en gymzalen nodig zijn. Zo staat voor dit jaar uitbreiding van de basisscholen Schakel in Vinkeveen en Piet Mondriaan in Abcoude op het programma. Basisschool Piet Mondriaan heeft 2 extra lokalen nodig om het toegenomen aantal leerlingen goed onder te kunnen brengen. Ook basisschool Schakel wil uitbreiden vanwege het toegenomen aantal leerlingen, maar tevens om ruimte te creëren voor kinderopvang.

Verlengen van levensduur

In het IHP staan verschillende maatregelen om de levensduur van de gemeentelijke gymzalen De Brug, De Eendracht en De Phoenix te verlengen. Hetzelfde geldt voor de niet-gemeentelijke gymzalen van De Springbok in De Hoef en De Vijf Bogen in Baambrugge. Het gaat om maatregelen als verbeteren van de isolatie, plaatsing van zonnepanelen en nieuwe dakbedekking. De investering in de uitbreiding van de scholen en maatregelen die de levensduur van de gymzalen verlengen bedragen ruim 7,7 miljoen euro.

Margreet Kokshoorn, voorzitter van het bestuur van dorpshuis De Springbok in De Hoef: ,,Dankzij de vele vrijwilligers is De Springbok een goed onderhouden gebouw met een gymzaal die voldoet aan de normen. We willen graag moderniseren en verduurzamen om zoveel mogelijk energieneutraal te zijn. Dat vraagt investeringen in zowel het gebouw als de installaties die wij zelf niet kunnen financieren. Met het huisvestingsplan kunnen we dat wel en is ook groot onderhoud in de toekomst geen financiële zorg meer. We zijn dan ook heel blij met het voorstel dat er nu ligt.’’

Het college van B en W heeft het IHP aangeboden aan de gemeenteraad. De raad wordt gevraagd het IHP vast te stellen en het benodigde geld beschikbaar te stellen. De gemeenteraad praat waarschijnlijk in de politieke commissie van maart over het IHP.