Gemeente en Meerlanden gaan voor schoon Aalsmeer

Aalsmeer – Op 19 maart ondertekenden Wethouder Beheer Ad Verburg en Angeline Kierkels, directeur Publieke sector Meerlanden, gezamenlijk de nieuwe contracten voor de afvalinzameling, riolering, de gladheidbestrijding en voor het beheer van de openbare ruimte. Samen met Meerlanden werkt de gemeente de komende jaren aan een schone en hele buitenruimte voor de bewoners en ondernemers van Aalsmeer. De gemeente en Meerlanden maken in deze contracten afspraken over afvalinzameling, riolering en gladheidbestrijding en het beheer van de openbare ruimte. De nieuwe overeenkomsten zijn kwalitatief en financieel voordeliger voor de gemeente Aalsmeer en het serviceniveau voor de inwoners zal omhoog gaan.

Lastenverlichting

De onderhandelingen hebben geleid tot een aanzienlijke verlaging van de afvalstoffenheffing. In 2015 kan op de afvalstoffenheffing 200.000 euro in mindering worden gebracht. De jaren erna gaat het om een structurele besparing van 150.000 euro. Dat betekent in 2015 een lokale lastenverlichting voor de inwoners van gemeente met ongeveer 15 euro per huishouden. De jaren daarna iets minder. Hiermee wordt in ieder geval de stijging door de nieuwe belastingheffing van 9,91 euro per huishouden, die door de regering vanaf 2015 is opgelegd, tenietgedaan. De overeenkomst voor huishoudelijk afval, riolering en gladheidbestrijding is afgesloten tot en met 2017, met een mogelijkheid van verlenging tot en met 2019.

 

Eén loket

De lopende overeenkomst met Meerlanden voor het beheer en onderhoud van de Aalsmeerse buitenruimte is verbeterd. De gemeente krijgt door de nieuwe afspraken meer grip op het dagelijks beheer van groen, wegen en water. Een belangrijke wijziging daarbij is dat de gemeente met eigen toezichthouders de regie gaat voeren over de werkzaamheden van Meerlanden. Voor de inwoners van Aalsmeer is er vanaf nu weer één loket voor meldingen over de openbare ruimte en afvalinzameling: het callcenter van de gemeente Aalsmeer. De gemeente zorgt vervolgens voor een goede afhandeling van de meldingen in samenwerking met Meerlanden.

 Foto: Angeline Kierkels van Meerlanden en wethouder Ad Verburg.