Geen tijdelijke huizen in Apollostraat

Aalsmeer – “Verfrissend”, zo omschrijft Dirk van der Zwaag, VVD raadslid en woordvoerder wonen, het besluit van wethouder van Duijn om niet verder te gaan met de alternatieve woningen in de Apollostraat en Sweelinckstraat.

“De VVD heeft tijdens de raadsvergadering over mogelijke locaties voor deze tijdelijke en alternatieve woonvormen een duidelijk signaal naar het zittende college van B&W gegeven. Luister naar de omwonenden. Zij hebben terechte en goed onderbouwde kritiek. Doorgaan met deze plannen is onverstandig.” Desondanks werd het voorstel aangenomen met een meerderheid van de stemmen.

Kritisch

Dirk van der Zwaag, destijds heel duidelijk in het verwoorden van het VVD standpunt, is daarom tevreden over het besluit van de wethouder om de plannen voor deze locaties nu in te trekken, maar ook verrast. “Laat ik me voorzichtig uitdrukken, het gebeurt niet vaak dat een wethouder nog eens kritisch naar zijn eigen plan keek en advies van burgers of andere politieke stromingen ter harte nam. Vandaar dat ik niet anders dan bewondering heb voor dit besluit van deze jonge wethouder. Voor mij een signaal dat vernieuwing niet altijd een verslechtering hoeft te zijn.”

 Buurt overvallen

Robert van Rijn, fractievoorzitter van de VVD, is ook positief. “Laat ik voorop stellen dat de VVD absoluut positief staat tegenover betaalbare woonruimte voor studenten, starters of voor mensen in de knel. Dat er door middel van alternatieve huisvesting of tijdelijke locaties wordt gekeken naar kansen, vind ik een goed initiatief. Maar de buurt zo overvallen met dit soort plannen, zonder enige vorm van inspraak of mee kunnen denken, dat is niet meer van deze tijd. Goed dus dat deze wethouder het aandurft om een pas op de plaats te maken.”

Foto: In de Apollostraat zou mogelijk een ‘blok’ woningen naast de bestaande bebouwing kunnen komen. Het zou ten koste gaan van een deel van de groenstrook. In de Sweelinckstraat zag de gemeente kansen voor alternatieve woonvormen aan de noordoostzijde van Ons Tweede Thuis. Er werd reeds bij gezegd: Kans op planschade van tegenover gelegen bewoners. De Cactuslaan (zie foto) kwam als heel positief uit het plan. Deze locatie, nu aangewezen als glastuinbouw,  gaat wel verder uitgewerkt worden qua functie wonen.