Geef mening over Sportnota ‘AalsMeer Bewegen’

Aalsmeer – Het college van burgemeester en wethouders heeft de sportnota ‘AalsMeer Bewegen 2015-2018’ tot 13 mei vrijgegeven voor inspraak. Alle sporters, zowel georganiseerd als individueel, maar ook niet-sporters worden gevraagd om hun mening te geven over deze sportnota. Wethouder Gertjan van der Hoeven gaat op 20 april met alle sportverenigingen praten over de conceptnota in een ‘sportcafé’ bij tennisvereniging All Out in de Sportlaan. Veel jongeren krijgen bovendien een mailbericht met daarin het verzoek om hun mening te geven over de nieuwe sportnota. Wethouder Gertjan van der Hoeven: ”De belangstelling voor sport is in Aalsmeer overal voelbaar. Veel kinderen en jongeren zijn lid van één, soms zelfs meerdere, sportverenigingen. De gemeente probeert die sportdeelname nog verder te stimuleren door te investeren in nieuwe, moderne sportvoorzieningen. We werken hard aan het nieuwe complex van FC Aalsmeer, gaan binnenkort kunstgras aanleggen op sportpark Calslagen. Ook zijn we druk bezig met het voorbereiden van plannen voor de bouw van een vierde sporthal in de Hornmeer.” Bij de evaluatie van de vorige sportnota gaven sportverenigingen en bewoners aan dat ze er vóór waren om het huidige sportbeleid voort te zetten. Toch worden er ook wel nieuwe ontwikkelingen in gang gezet, zoals bijvoorbeeld het organiseren van workshops ter ondersteuning van verenigingen. Daarnaast wordt er geld uitgetrokken voor een grootschalig sportonderzoek onder kinderen en jeugdigen. Verder komt er meer aandacht voor sport- en beweegprojecten voor 13- tot 18-jarigen en ouderen. De gemeente is sinds kort ook JOGG gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). Ten slotte wil de gemeente in nauw overleg met scholen extra aandacht besteden aan de kwaliteit en kwantiteit van het bewegingsonderwijs. De sportnota is te downloaden via www.Aalsmeer.nl.