Gebruik lachgas niet zonder gevaar

Uithoorn – Al een behoorlijke tijd komt de politie op verschillende hangplekken van jongeren, waaronder het busstation, lege lachgaspatronen tegen. Het recreatief gebruik van lachgas is al enige tijd een trend met name onder jongeren. De verkoop en het gebruik van lachgas is legaal in Nederland. Wel is gebruik van lachgas in het verkeer strafbaar.

Het gebruik van lachgas is overigens niet geheel zonder risico. Vooral in combinatie met andere middelen of bij overmatig of verkeerd gebruik, kan innemen van lachgas gezondheidsklachten met zich meebrengen met in sommige gevallen de dood tot gevolg.

Het laten rond laten slingeren van gebruikte lachgaspatronen is bij veel inwoners een doorn in het oog. De politie heeft hier diverse klachten over gekregen. Dus: Lachgas gebruiken, eerst nadenken en patronen opruimen!