GB bezoekt infomiddag over huisvesting arbeidsmigranten

Uithoorn – Afgelopen week organiseerde de Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten een informatiemiddag voor raadsleden van o.a. de Greenport Aalsmeer waar ook het tuinbouwgebied in de Gemeente Uithoorn onder valt. Ted Verdegaal en Petra van Leeuwen van Gemeentebelangen gingen op deze uitnodiging in om zich in Noordwijk te laten informeren over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten.

De Taskforce is een samenwerkingsverband tussen werkgevers, uitzendbureaus en verhuurders om de huisvesting voor arbeidsmigranten te realiseren. Op deze informatiemiddag werd inzichtelijk gemaakt wat de stand van zaken is op het gebied van migrantenhuisvesting en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Duidelijk was dat er een groot tekort is aan huisvestingslocaties en dat dit tekort in de komende jaren nog veel groter zal zijn. Er werd uiteen gezet welke mogelijkheden er zijn voor huisvestingslocaties en welke keurmerken er zijn voor uitzendbureaus en verhuurders. Werkgevers en overheidsinstanties kunnen middels de certificaten en keurmerken controleren of ze niet met malafide organisaties te maken hebben.

Locatie in Katwijk

Er werd ook een bezoek gebracht aan een huisvestingslocatie in de Gemeente Katwijk, waar Debby Minnee – een omwonende van deze locatie – een toelichting gaf op de participatie bij de ontwikkeling van locaties voor huisvesting.

Na het locatiebezoek volgde een forumgesprek met Peter Loef van ABU International en Wim Reedijk van Expertisecentrum Flexwonen. De vele relevante vragen van de raadsleden maakten duidelijk dat huisvesting van arbeidsmigranten in veel gemeenten een actueel onderwerp is. De vragen en discussies beperkten zich niet alleen tot de huisvesting van arbeidsmigranten, maar ook over het  woningtekort in het algemeen en in welke mate de huisvestingslocaties van de Taskforce hieraan bij zouden kunnen dragen.