“Feestweek onlosmakelijk verbonden aan Praamplein”

Aalsmeer – Gisteravond, donderdag 9 april, had de commissie Maatschappij en Bestuur haar drukst bezochtste vergadering tot nu toe. Hoe kon het ook anders met een onderwerp op de agenda dat al meer dan 25 jaar aan Aalsmeer verbonden is: De Feestweek. En die al tijden lang voor discussie binnen de gemeente zorgt. Er is gesproken over de mogelijke verplaatsing van de Feestweek Aalsmeer van het Praamplein af. Liefst zes insprekers waren er voor dit onderwerp, elk met een ander belang.

Drie partijen, die er naast de Feestweek zelf, belang bij hebben om deze in de huidige vorm te houden zijn de Stichting Pramenrace in Ere (SPIE), de Stichting Dag van je Leven en de tentdienst Aalsmeer. Deze evenementen maken gebruik van de feesttent en zonder Feestweek in het centrum is er geen bestaansrecht voor hen. “Wij van Stichting Dag van je Leven proberen, zoals de naam het al zegt, gehandicapte kinderen de dag van hun leven te geven. Hiervoor mogen wij van de feestweek geheel belangeloos één dag de tent gebruiken. Voor onszelf is dit niet op te brengen en mocht de feestweek komen te vervallen of verkleind worden, dan is de kans groot dat er geen plek voor is. En zelf kunnen wij de kosten niet opbrengen”, aldus Dirk Box penningmeester van de stichting. De laatste opmerking bleek ook voor de andere twee partijen een struikelblok te zijn.”Het zelfstandig opzetten van een evenement als de Pramenrace is financieel gewoon niet haalbaar voor S.P.I.E. De opstartkosten zijn gewoon te hoog, nu kunnen wij gebruik maken van de middelen die de feestweek al heeft staan”, sprak Joost de Vries, vicevoorzitter bij de vereniging.

Van ondernemersvereniging Meer Aalsmeer was Ed Kriek aanwezig: “Wij roepen de partijen op om gezamenlijk te gaan kijken naar alternatieven. Wij zijn zeker niet tegen de feestweek, maar voelen ons niet gekend. De gemeente heeft een eenzijdig beeld, omdat er alleen met de commissie van de feestweek is gesproken en niet met ons. Wij geloven dat er manieren te bedenken zijn dat ondernemers minder last hebben aan het enorme verlies aan parkeerplaatsen, doordat de feesttent erop staat. De tent staat er twaalf dagen waarvan er maar zeven feestdagen zijn. Kan dit nou niet korter.” Nico Dames, winkelier in de Zijdstraat, was stelliger en stuurde erop aan dat er ook andere locaties zijn in Aalsmeer waar de feesweek gehouden kan worden.

Het antwoord van wethouder Gertjan van der Hoeven was bondig: ”Wij hebben uitgebreid gekeken naar alternatieven voor het Praamplein, maar die zijn niet voor handen. Als we de feestweek verplaatsen, verliezen we zeker de pramenrace, want er is verder geen geschikte  evenementenlocatie die een aansluiting op het water heeft. Wij willen dat de feestweek een feest blijft voor alle bewoners en willen geen activiteiten verliezen. Bovendien is de feestweek bijna onlosmakelijk verbonden met het Praamplein.”

Door Casper Jansen