Expositie ‘De redding van Aalsmeer’ geopend

Nieuwe expositie ‘De redding van Aalsmeer’

Aalsmeer – “Eigenlijk is de Ringdijk rond de Haarlemmermeer bij Aalsmeer gewoon een tweedehands dijk!” Jan Willem de Wijn, voorzitter van de stichting Oud Aalsmeer, onthulde dat vrijdag 29 mei tijdens de opening van de expositie ‘De Redding van Aalsmeer’ op de Historische Tuin te Aalsmeer. De dijk werd namelijk niet pas aangelegd bij de droogmaking van het Haarlemmermeer in 1848, maar lag er al voor de Aalsmeerse kust sinds 1768. “De dijk is dus 80 jaar ouder dan algemeen aangenomen werd.” Om het belang van dit nieuwe inzicht te onderstrepen, werd de officiële opening van de tentoonstelling verricht door professor Petra van Dam, Bijzonder Hoogleraar Waterstaatsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit.

Aalsmeer: hoge nood!
Aanleiding voor de tentoonstelling met als ondertitel ‘Deltawerken 1765-1777’ is het feit dat 250 jaar geleden de basis werd gelegd voor de ‘Redding van Aalsmeer’. Op vijftien panelen en in vier vitrines wordt door samenstellers Jan Willem de Wijn en Hans Alderden de aanloop tot de deltawerken beschreven. Daaruit blijkt dat de nood hoog is in Aalsmeer. “Aalsmeer is aan de beurt!”, “We dreigen te worden weggespoeld!”, “Kerk en dorp staan verzwolgen te worden”, “Het water staat op 170 meter van de kerkdeur!” Het zijn signalen die worden gehoord door de Staten van Holland en West-Friesland die besluiten tot waterstaatswerken “tot bewaaringe van Aalsmeer”. In etappes worden in bijna twee decennia jaarlijks stukken dijk gebouwd over de hele lengte van zo’n dertien kilometer Aalsmeerse kust. Die waterkering heeft z’n werk goed gedaan, want het woeste Haarlemmermeerwater kreeg sindsdien geen vat meer op Aalsmeerse grond. Professor Petra van Dam kreeg regelmatig de lachers op haar hand door het stellen van een aantal vragen en het op zeer geanimeerde manier beantwoorden daarvan. In haar verhaal schetste ze op gedegen wijze de context van de noodzaak van de Deltawerken van Aalsmeer, al benadrukte ze dat vooral ook Amsterdams eigen belang een rol speelde bij het besluit om Aalsmeer te redden van overstroming. Alle panelen en vitrineteksten zijn 1 op 1 verzameld in een 24 pagina’s tellende gids met uniek, full colour kaartmateriaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dit boekje ‘De Redding van Aalsmeer’ is voor slechts 5 euro verkrijgbaar aan de kassa van de Historische Tuin en in Aalsmeerse boekhandels Het Boekhuis en Bruna. De tentoonstelling ‘De Redding van Aalsmeer’ is nog te zien in het Historisch Centrum Aalsmeer op de Historische Tuin tot eind september. De Tuin is op weekdagen (behalve maandag) geopend van 10.00 tot 16.30 uur en in het weekend van 13.30 tot 16.30 uur.

Foto: Hans Alderden (vice-voorzitter), professor Petra van Dam en Jan Willem de Wijn (voorzitter stichting Oud Aalsmeer) proosten op de nieuwe tentoonstelling ‘De Redding van Aalsmeer’.