Erika Spil nummer 2 bij verkiezingen AGV

De Ronde Venen – Alhoewel het ver weg lijkt, komen de volgende verkiezingen er alweer aan. Op 15 maart mag Nederland naar de stembus om te stemmen voor de Provincie en het Waterschap. Erika Spil, voorheen wethouder in de gemeente De Ronde Venen, staat op plek 2 van de lijst van Water Natuurlijk voor een plekje in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). “Er zijn weinig inwoners die warmlopen voor deze verkiezingen omdat het zo ver weg lijkt. Toch merken we dagelijks de gevolgen van het waterbeheer in De Ronde Venen. Zo zorgt het Waterschap dat er voldoende schoon drinkwater is, dat we geen natte voeten krijgen als het stevig regent en zijn er maatregelen bij extreme droogte.” Het Waterschap werkt bijvoorbeeld aan stevige dijken. Dat dit in De Ronde Venen nodig is, blijkt wel uit de dijkdoorbraak in Wilnis van enkele jaren geleden. Ook de Bovendijk in Wilnis, nu gesloten voor werkzaamheden, heeft een belangrijke rol in het tegen houden van water. Het Waterschap heeft een belangrijke rol bij het zorgen voor voldoende schoon drinkwater.  De verwachting is dat er waarschijnlijk komende zomer niet voldoende schoon drinkwater zal zijn. Op dit moment speelt ook de discussie over het wel of niet verlagen van het waterpeil in de veenweide -gebieden. Het verlagen is goed voor de boeren maar zorgt ook voor het verzakken van huizen en uitstoot van broeikasgas. Voor Erika Spil voldoende zaken om zich hard voor te maken als ze gekozen wordt in het bestuur van het Waterschap.