En weg is het is het dubbele woonhuis…

Aalsmeer – Het ooit zo mooie dubbele woonhuis aan de Zwarteweg zag er al vele jaren troosteloos uit. Alleen de planten voor de ramen voor één van de huizen lieten zien dat er wel mensen woonde. De laatste bewoner is enige tijd geleden overleden en nu is actie ondernomen om het terrein verder geschikt te maken voor bedrijvigheid aan de Witteweg. Afgelopen vrijdag 16 december werd door de  redactie het woonhuis naast de Renault garage op de foto gezet. Geen ramen meer, deuren er  uit: Tijd voor de sloop. Er is hiermee niet gewacht tot na de feestdagen. Vandaag, maandag 19 december, is direct een aanvang gemaakt en inmiddels zijn puinresten het enige wat nog over is. Beter, voor oud en nieuw weg. In leegstaande panden worden graag fikkies gestookt en dit kan heel slecht aflopen. Met rondom bedrijven aan de Witteweg wordt in deze geen risico genomen. En begrijpelijk.

Vorige week is overigens ook de ‘happer’ gezet in het voormalige wijkgebouw De Schakel in de Cyclamenstraat. Ook dit gebouw is inmiddels geheel verdwenen. De kerk blijft behouden en gaat betrokken worden in het woningbouwplan.