Eerste contouren theehuis bij Historische Tuin

Aalsmeer – Er wordt hard gewerkt op het terrein van de Historische Tuin. Aan de kant van het Praamplein zijn de eerste contouren te zien van het theehuis in wording. Er wordt naar gestreefd om het theehuis eind april, begin mei te kunnen openen. Het theehuis is een ontwerp van architectenbureau Richard Pannekoek. De al aanwezige werkschuur heeft als voorbeeld gediend. Uiteraard komt er een terras bij en een aanlegsteiger voor bootbezoekers. De aankondiging van de komst van het theehuis vorig jaar november is door veel inwoners met gejuich ontvangen. Meer reuring in het Centrum is alleen maar goed en komt hopelijk de waterrecreatie ten goede. Met de komst van het theehuis wordt ook direct ingehaakt op de wens om voorzieningen te creëren voor toeristen die Aalsmeer per boot bezoeken. Er komen namelijk ook sanitaire voorzieningen (openbare douches en toiletten) voor passanten. En er komt een nauwere samenwering tussen de Historische Tuin en de Westeinder Rondvaart, want schipper Henk van Leeuwen gaat een vaste aanlegsteiger krijgen bij het theehuis. Het bestuur van de Historische Tuin ziet de horecavoorziening, die het hele jaar geopend zal zijn, als een belangrijke nieuwe stap in de professionalisering van het tuinbouwmuseum. Door toevoeging van daghoreca worden de ontvangstmogelijkheden voor bezoekers verbeterd en wordt de Centrumfunctie van de Tuin versterkt. Want ook winkelend publiek mag natuurlijk plaats nemen op het terras van het theehuis.

Er zijn overigens ontwikkelingen gaande omtrent de exploitatie. Hierover en ander nieuws volgt in de loop van volgende week op deze site en in de krant.