Totaalplan voor het Zwanenpark Vinkeveen

Vinkeveen – Op donderdag 30 maart, tussen 19.00 en 21.00 uur, presenteert de Werkgroep Zwanenpark haar verbeterplannen voor het Zwanenpark. Dit gebeurt in het Zwanenpark gelegen bijgebouw van de Pijlstaartschool. Al enige jaren is de Werkgroep actief rond het Zwanenpark. Het begon met een groepje jongeren uit Zuiderwaard dat alweer drie jaar geleden kwam met een plan voor uitbreiding van speelvoorzieningen in het Zwanenpark: uitbreiding van de skatebaan, twee trapveldjes, een speelplek voor de kleinere kinderen met zitgelegenheid en een hek om alles heen om de, vaak loslopende, honden te weren zodat kinderen en jongeren er veilig en schoon (hondenpoep) kunnen spelen.
Ze presenteerden het plan aan Bewonersplatform InVinkeveen waarna een inloopbijeenkomst werd georganiseerd om de plannen voor te leggen aan alle bewoners van Vinkeveen. Op een enkeling na toonde het merendeel, van de bewoners dat langskwam, zich positief tot enthousiast over de plannen. Maar tegelijkertijd kwamen er ook veel klachten los over het park: het is te donker, het oogt onveilig, het is saai, het is te nat, de paden zijn slecht, het onderhoud van al het groen is volstrekt onvoldoende dan wel geheel afwezig. Het inzicht ontstond dat de uitbreiding van de speelvoorzieningen niet zoveel nut zou hebben omdat er veel meer moest gebeuren met het park. En ook dat het dus allemaal niet op korte termijn te realiseren zou zijn.
De actie van de jongens had gelukkig wel tot resultaat dat de bestaande skatebaan snel gerepareerd werd. En er ontstond een Werkgroep Zwanenpark van de Bewonersvereniging Zuiderwaard. Deze werkgroep is, met hulp van IVN en Natuur en Milieuvereniging De Groene Venen verder gegaan. Ze hebben met ondersteuning van een ambtenaar en de opbouwwerker een verbeterplan voor het hele Zwanenpark opgesteld, inclusief, maar wel enigszins aangepast, de speelvoorzieningen. En zelfs meer. Het plan bevat naast een droog trapveld, een omheind speelgebied voor de kleintjes, een moestuin voor schoolkinderen en een omheind hondenlosloopgebied. En dit alles in een meer zonnig park met bloeiende struiken en heesters.De Werkgroep Zwanenpark acht de tijd nu rijp om het totaalplan voor het Zwanenpark voor te leggen aan alle bewoners.
Iedereen is van harte welkom op donderdag 30 maart tussen 19.00 en 21.00 uur om het plan te komen bekijken en beoordelen. Elk half uur zal er een korte visuele presentatie met toelichting worden gegeven in een klaslokaal van het bijgebouw van de Pijlstaartschool in het park.