Eeuw karmelieten in Aalsmeer

Aalsmeer – Na bijna 100 jaar heeft de Orde van de Karmelieten aan de bisschop Mgr. Dr. J. Punt van het bisdom Haarlem op 15 oktober 2014 te kennen gegeven, dat zij geen Karmeliet als opvolger voor de in augustus 2014 overleden pastor Henny Post zal voordragen. Hoewel pastor Loek Seeboldt de pastoorswerkzaamheden van pastor Henny Post wegens ziekte had over genomen, wilde het bisdom de handen vrij krijgen om de pastorale zorg voor de vijf parochies in Uithoorn. De Kwakel, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en Aalsmeer door het bestaande pastorale team van Uithoorn te laten verzorgen. Pastor Loek Seeboldt zou gevraagd worden om de parochie in Badhoevedorp, waar pastor Henny Post ook pastoor was, onder zijn hoede te nemen. De orde voldeed dus aan de zeer uitdrukkelijke wens van het bisdom. Hiermee kwam er dus een einde aan bijna 100 jaar Karmel Aalsmeer en gaat de parochie onder de vleugels van het nieuwe pastorale team verder de toekomst in.

Eucharistieviering

In het afgelopen jaar is deze grote verandering voor de Karmelparochie met kleine en ook grote stappen, in daden omgezet. Er zijn inmiddels al de nodige wijzigingen vorm gegeven. Komende zondag 4 oktober wordt het helemaal zichtbaar. In de Eucharistieviering van 9.30 uur zal de Karmelpastor Loek Seeboldt formeel voor het laatst voorgaan. Hij wordt geassisteerd door de Provinciaal van de Orde, pater Jan Brouns en Karmelbroeder Wim Ernst, de harde werker op de achtergrond in het diaconale werk in Aalsmeer en ook bij de dak- en thuislozen in Amsterdam.

Na de verkoop van het klooster in 2012 zijn de Karmelieten verhuisd naar diverse andere Karmelkloosters en woningen in het land. Enkele van hen zullen op 4 oktober bij deze bijzondere viering aanwezig zijn. Uiteraard bestaat er na de viering de gelegenheid elkaar de hand te drukken in het Parochiehuis aan de Gerberastraat onder het genot van een kop koffie of thee en natuurlijk een hapje met een drankje. De Karmelparochie hoopt velen te ontmoeten. De kerk en het parochiehuis staat open voor allen.