Dringend Gezocht: Coach4you Coaches!

De Ronde Venen – Voor het zojuist gestarte schooljaar zijn bij het Gilde onverwacht veel leerlingen aangemeld met het verzoek om een coach. Voorts namen enkele van de vaste coaches afscheid. Ze hebben daarom dringend een grote behoefte aan nog enkele nieuwe coaches.
Om de coaching nog op te starten in september dient de koppeling met de pupil binnen enkele weken afgerond te zijn. Van een Coach4you coach wordt verwacht dat hij zijn brugklasser elke (school)week gedurende één à anderhalf jaar een uurtje spreekt over de vorderingen op school. Huiswerkbegeleiding is niet het doel. Je bent mentor om spiegelend te bespreken over hoe het gaat op school en op een leuke manier toch goede resultaten te behalen. Een coach vult tot op zekere hoogte de eigen ouders aan en is een soort van vertrouwenspersoon voor de leerling. Anderzijds werkt hij er van het begin af aan naar toe dat hij weer overbodig wordt.

HBO niveo

Ze zoeken mensen met hbo-niveau. Maar het gaat zeker niet om een diploma. Wel om het inzicht dat ook gebaseerd kan zijn op levenservaring. De coach krijgt een ééndaagse training aangeboden en wordt verzocht aan een zestal coachbijeenkomsten deel te nemen waar door middel van intervisie problematiek wordt behandeld en uitgediept. We proberen zo zorgvuldig mogelijk kind en coach aan elkaar te koppelen. De kinderen zijn allemaal verschillend, ook met hun hulpvraag, dus ook de coaches hoeven niet exact aan één profiel te voldoen.
Heb je belangstelling om hier aan deel te nemen of wil je je hierop oriënteren? Neem dan even contact op met Bas de Vree via basdevree@gildedrv.nl of via 06-18639239. Weet je iemand anders die belangstelling zou hebben, probeer die dan ook in contact te brengen.
Zie voor meer informatie https://gildedrv.nl/coach4you/
Ze hopen vooral op reacties in de komende 1 à 2 weken. U/jij kunt direct aan de slag!