Dorpshaven Noord: “Wij zien een parkeerprobleem aankomen”

Aalsmeer – De Lijnbaankerk maakt als monument prominent deel uit van het woongebied Dorpshaven Noord waar de ontwikkelaars Timpaan en Synchroon nu nieuwe plannen voor verdere invulling hebben gepresenteerd. In het plan zijn reeds 45 woningen gebouwd, waaronder de luxe woonbootwoningen aan het water aan de kant van de Oude Spoordijk. In het nieuwe voorstel gaan maximaal 71 huizen gebouwd worden in ook de goedkopere sector. De dichtheid van de bebouwing vonden de fracties afgelopen dinsdag 12 mei in de vergadering van de commissie Ruimte en Economie een hekel punt, evenals het aantal parkeerplaatsen dat er bij gerealiseerd gaan worden. “Wij zien een parkeerprobleem aankomen”, aldus Dick Kuin van AB en hij kreeg bijval van alle fracties. Volgens wethouder Tom Verlaan wordt volstrekt aan de landelijke norm voldaan, ruim zelfs. Toch bleven de fracties twijfels houden, in het bestaande deel van de wijk is parkeren krap en met name op de zondag zijn er wekelijks problemen. Dit heeft natuurlijk te maken met de kerkgangers, die hun auto’s in een lange rij op de Lijnbaan neerzetten. Menig inwoner mijdt deze sluiproute op zondag, maar eigenlijk is het geen sluiproute meer. Het is (en blijft!) de enige ontsluitingsweg voor de bewoners van beide zijde aan de Lijnbaan en het is druk in met name de ochtend. Er wordt ook hard gereden, zo is al menigmaal geklaagd. Hier gaat overigens bij de herinrichting van de Lijnbaan naar gekeken worden.

Niet gerustgesteld

In het plan zijn twintig extra parkeerplaatsen voor kerkbezoekers opgenomen op een terrein achter de kerk. Maar ondanks deze drukverlaging op de Lijnbaan en de genoemde parkeernorm van 1,8 tot 2,1 (wat dit inhoud qua exact aantal gaat de wethouder op papier zetten) bleven alle fracties sceptisch. “We zijn nog niet gerustgesteld”, zo verwoordde Kuin van AB. Niet over het parkeren en niet over de verdichting in het gebied. In het eerste plan zouden zogenaamde eilandwoningen gebouwd worden. Deze worden vervangen door rijwoningen voor de smallere beurs. AB pleitte voor het terugbrengen van de verbouwingsdichtheid en meer groen. Ook Ton Smit van het CDA gaf aan huiverig te zijn over de voorgestelde verdichting. “Meer woningen dan 71 komen er echt niet”, zo luidde het antwoord van de wethouder. “Dit aantal is het maximum, het kan afnemen naar 67.” Hij kreeg de fracties niet over de streep.

Kort en bondig

Na 44 minuten over het plan gepraat te hebben, wilde voorzitter Bram Heijstek afhameren en stelde de vraag of er voldoende over gesproken was. De fracties vonden het voor de avond genoeg, maar een hamerstuk in de raadsvergadering van 28 mei gaat het vooralsnog niet worden. Allen gaan in eigen fracties nog in discussie. PACT kondigde al aan met een motie te zullen komen.

Bram Heijstek van HAC hanteerde deze avond voor de eerste keer de voorzittershamer en niet onverdienstelijk, al werd wel af en toe even vreemd opgekeken op zijn uitspraken, zoals: “Even switchen en even wat lozen” (twee minuten pauze naar het volgende te behandelen onderwerp). En: “Geen vragen meer? Dan gaan we lekker door.” Zijn doel was, zo zei hij bij aanvang, om tien uur klaar te zijn en hij daagde de fracties uit kort en bondig te zijn. Maar, strak aan de tijd hield hij zich niet. De vergadering duurde een half uur langer dan gepland en deze ’korte uitloop’ was mede te danken aan het feit dat er geen onderwerpen waren ingediend voor het vragenkwartiertje.