Denk mee over de Mobiliteitsvisie in Uithoorn

Uithoorn – De mobiliteit in de gemeente Uithoorn verandert voortdurend. Daarom gaat de gemeente Uithoorn aan de slag met de Mobiliteitsvisie. Om een goede mobiliteitsvisie te kunnen maken, brengt de gemeente eerst de huidige situatie in kaart. Uw mening vindt de gemeente daarbij belangrijk. Daarom vraagt de gemeente inwoners, ondernemers en bezoekers van Uithoorn de mobiliteitsenquête in te vullen. “Zo krijgen we een goed beeld van wat er goed gaat en wat er beter kan als het gaat om mobiliteit in Uithoorn”, aldus de gemeente. De link naar de enquête vindt u ook op www.uithoorndenktmee.nl, onder projecten, Mobililteit.

Met mobiliteit wordt het verplaatsen van personen en goederen in een gebied bedoeld, en het gemak waarmee dat gebeurt. Denk bijvoorbeeld aan een ritje naar de supermarkt, of je dagelijkse treinreis naar het werk. Lopen of fietsen naar school en de sportvereniging. Of een bezoek aan vrienden of familie. Mobiliteit betekent ook dat ze kijken in welke gebieden enkel de voetganger de ruimte heeft.

Waarom deze visie?
De Mobiliteitsvisie helpt de onderzoekers om de mobiliteitsplannen voor de toekomst vorm te geven en Uithoorn voor iedereen goed bereikbaar te houden. Denk aan plannen voor het verbeteren van de parkeerdruk in het dorpscentrum, de verkeersveiligheid (rondom scholen), leefbaarheid, duurzaamheid en plannen rond de Uithoornlijn. Met deze enquête wordt in kaart gebracht hoe inwoners en bezoekers zich door de gemeente Uithoorn verplaatsen en welke knelpunten men onderweg tegenkomt. Met deze informatie kan de gemeente keuzes maken op basis van onder andere de voorkeuren van u inwoners en ondernemers.

Hoe kunt u nog meer meedoen?
U kunt meedoen door de enquête in te vullen. U kunt ook meedoen aan een van de denktanks. Hiervoor kunt u zich opgeven via de enquête. Daarnaast gaat de gemeente ook interviews houden met verschillende belangenorganisaties. Op www.uithoorndenktmee.nl, onder Projecten, Mobiliteitsvisie vindt u meer informatie. Ook wordt hier de conceptvisie gepubliceerd. Zodra die gereed is, kan deze ingezien worden op genoemde website. Daarna gaat de gemeente inloopavonden organiseren om u de gelegenheid te geven om op de conceptvisie te reageren.