Deel Cyclamenstraat beschermd dorpsgezicht

Aalsmeer – In de vergadering van de Raad vanavond, donderdag 22 januari, wordt onder andere voorgesteld twee wijkjes en het plassenlint aan te wijzen als gemeentelijke beschermde dorpsgezichten. Het betreft de woningen in de Cyclamenstraat 1 tot 28 (tussen de Hadleystraat en de Ophelialaan) als representant van volkswoningbouw uit de jaren dertig, het westelijke deel van het Seringenpark met de bejaardenwoningen en het plassenlint langs de Stommeerweg, tussen de Watertoren en de Karmelkerk. Het aanwijzen van gebieden tot gemeentelijk dorpsgezicht heeft tot doel de lokale cultuurhistorische waarden te beschermen en te handhaven, die tezamen een goed beeld geven van de (ontstaans)geschiedenis, de ontwikkeling en de ruimtelijke identiteit van Aalsmeer.

Nieuwe griffier

De vergaderavond begint met het benoemen en beëdigen van de heer Th. van Waes als waarnemend griffier. Daarna start de Raad oordeelsvormend met ook op de agenda: Heroriëntatie Maatschappelijk Vastgoed, Ontwikkelvisie Project Hornmeer, Actualisatie woonruimteverdeling en woningvoorraad, Preventie- en handhavingsplan alcohol, Verbeteren bluswaterniveau en geëindigd wordt met het vragenkwartier. Na een korte start de vervolgens rond elf uur in de avond de Raad besluitvormend. Gesproken wordt over de rechtspositie voor raadsleden, fractieassistenten en wethouders.

Regioraad Amsterdam

Tot slot dient een nieuw lid voor de Regioraad Stadsregio Amsterdam benoemd te worden. Aalsmeer werd in de regioraad vertegenwoordigd door Robert van Rijn van de VVD, maar hij heeft aangegeven hiermee te stoppen. De raadsleden kunnen kiezen uit Bram Heijstek van HAC vanuit de fracties (CDA, AB, VVD en PACT hebben afgezien van het doen van een voordracht) en vanuit het college voor wethouder Jop Kluis.

De vergaderavond in de raadzaal van het gemeentehuis begint om 20.00 uur en is openbaar. Belangstellenden zijn welkom.

 

Foto: De woningen in de Cyclamenstraat doen sterk denken aan de bouwstijl van de huizen aan de Machineweg.