De Wegwijzer is een kanjerschool!

Aalsmeer – De afgelopen jaren hebben de teamleden van basisschool De Wegwijzer een intensieve training gevolgd met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.

Door de hele school heen worden kanjerlessen gegeven met als thema’s: Hoe zie ik mezelf, hoe voelt een ander zich, luisteren, samenwerken en hoe ga ik om met pesten. Na jarenlang training mag basisschool De Wegwijzer zich nu dan eindelijk kanjerschool noemen.

Dit is woensdag 2 november gevierd met de onthulling van het bijbehorende kanjerbord. Deze werd onthuld door de oudste en de jongste leerling. Na het zingen van het kanjerlied konden de ouders en verzorgers, onder genot van een kopje koffie, een kanjerles bijwonen. Dit om zo zelf de kanjertraining te ervaren.