De basis van de nieuwe Jumbo super staat er al

 

Uithoorn. Het schiet goed op met de renovatie en deels nieuwbouw van het winkelcentrum Zijdelwaardplein. Bezoekers van het winkelcentrum hoor je nog altijd weinig of niet mopperen vanwege mogelijke overlast. Hooguit dat er wat minder plaats is om de auto te parkeren op vrijdag en zaterdag. Om die reden zijn er daarom tijdelijk wat extra parkeerplaatsen naast de Schutse kerk aangelegd. Het nieuwbouwgedeelte van het winkelcentrum vindt voornamelijk achter en opzij van het winkelcentrum plaats. Dat is goed te zien vanaf de Zijdelrij waar de winkels (rechts op de foto) te zijner tijd volledig in het winkelcentrum worden opgenomen. Het stalen geraamte van de overkapping is al met de winkelgevels verbonden en ook alweer uitgebreid. Tevens zijn er nieuwe betonelementen geplaatst met wat er uitziet als een liftschacht en een trap van het toekomstige parkeerdek naar de begane grond van het winkelcentrum (midden op de foto). Rechts daarvan is de toegang van de nieuwe Jumbo supermarkt te zien in de vorm van een ‘poort’. Een gedeelte van de toekomstige huisvesting van de super is zelfs al voorzien van betonnen dakdelen waarop het parkeerdek komt. De in- en uitgang mondt te zijner tijd uit in de nieuw te creëren passage wat nu nog Zijdelrij is. De nieuwe Jumbo neemt nagenoeg de hele ruimte in van wat het vroegere parkeerterrein achter het winkelcentrum was. Dan hebt u een idee hoe groot de nieuwe supermarkt van Jumbo wordt. De foto van de bouwwerkzaamheden zegt misschien nog niet zoveel, maar de redactie van deze krant wilde u het dit moment van de voortschrijdende renovatie niet onthouden.