D66 tegen sluiting bibliotheek in Wilnis

De Ronde Venen – D66 De Ronde Venen gaat zich hard maken voor het openhouden van de bibliotheek vestiging in Wilnis. Een bibliotheek vergroot de leesvaardigheid en het leesplezier van kinderen en volwassenen. Daarnaast draagt de bibliotheek bij aan de leefbaarheid in kleine dorpen waar al weinig voorzieningen zijn. Naast de vestigingen in Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude is de vestiging in Wilnis van toegevoegde waarde voor het realiseren van deze doelen.

Bij de begrotingsbehandeling van 2020 is, door de gemeenteraad, een bezuiniging opgelegd aan de bibliotheek en aan een aantal andere organisaties. Inmiddels zijn de bezuinigingen op de andere organisaties uit de begroting gehaald door meevallers. Het is volgens D66 dan ook niet eerlijk en redelijk om de bibliotheek nu wel te laten bezuinigen.

D66 zal op het voorstel van het College een aanpassing (amendement) indienen om de bezuiniging terug te draaien. Met als doel om de vestiging in Wilnis open te houden. Daarnaast vraagt D66 het College om de bibliotheek de opdracht te geven samen met het Servicepunt en het dorpshuis tot een samenwerking te komen om een levensvatbare vestiging van de bibliotheek in Wilnis te realiseren waar inwoners van Wilnis graag gebruik van maken.