D66: Gemeenten moeten leren loslaten

Aalsmeer – Tijdens het gezellige D66 Café van afgelopen woensdag stond het thema ‘De gemeente als partner van de burger!?’ centraal. Willem Kikkert, voorzitter van D66 Aalsmeer en in het dagelijks leven Programmamanager Doe Democratie en Duurzaamheid leidde het thema in.

“Het kabinet beschouwt maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap – de zogeheten ‘doe-democratie’ – als een krachtige ontwikkeling die ruimte en vertrouwen moet krijgen. De initiatieven liggen bij burgers. De overheid past een bescheiden rol. Wel moet zij actief bijdragen aan de doe-democratie. In plaats van ‘burgerparticipatie’ kan daarom beter worden gesproken van ‘overheidsparticipatie’.” Deze tekst is afkomstig van de website van het Rijksoverheid. “Zeer mee eens”, zo vonden de aanwezige D66’ers. D66 vertrouwt immers op de eigen kracht van mensen in een maatschappij waarin iedereen zich optimaal moet kunnen ontwikkelen en ontplooien. Mensen zijn creatief en vinden steeds opnieuw zelf oplossingen. De overheid moet deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit ondersteunen, versterken en mensen vooral de ruimte geven. Dat vraagt om een visie van elke gemeente op participatie, het deelnemen aan de samenleving.

Volgens D66 moet er ook in Aalsmeer snel een Visie op Participatie komen. Uit de discussie met de aanwezige democraten bleek dat de gemeenteraad aan zet is om de eigen rol in de doe-democratie opnieuw te bepalen. Loslaten en vertrouwen geven is het credo. Dus niet alles vanuit het gemeentehuis bedenken, maar politici, bestuurders en ambtenaren werkelijk in gesprek met inwoners laten gaan, op een gelijkwaardige manier. Ontmoeten en verbinden dus en echt luisteren. Daar hoort ook bij met een open houding initiatieven van bewoners, organisaties en ondernemers tegemoet treden. Die horen nog al te vaak wat allemaal niet kan vanwege regelgeving, in plaats van dat er wordt meegedacht over wat wel kan binnen de regels. Dat werkt nogal ontmoedigend op de samenleving.

Kikkert heeft in de gemeente Gooise Meren veel te maken met burgerinitiatieven. Bijvoorbeeld rond het onderhoud van speeltuinen of de groenvoorziening, zwerfvuilacties, een collectieve wijkactie zonnepanelen of het oprichten van een lokale zorgcoöperatie. Kikkert: “Als we mensen echt willen stimuleren om zelf meer initiatieven te nemen, dan moet de overheid het aandurven om op vele terreinen uit haar huidige rol van beleidsbepaler te stappen en gelijkwaardig partner willen zijn van de samenleving.” Het was een zeer geanimeerde avond met goede gesprekken. Zeker voor herhaling vatbaar.