D66 wil Dick Bruna verkeersborden

D66 wil Dick Bruna verkeersborden

De Ronde Venen – Het vergroten van de verkeersveiligheid bij scholen is voor D66 een doorlopend punt van aandacht. Waar in het verleden voornamelijk infrastructurele maatregelen werden toegepast, wil D66 ook graag inzetten op het beïnvloeden van gedrag. Daarom heeft D66 met genoegen het rapport van onderzoeksburo SWOV gelezen. Uit dit rapport, dat opgesteld is in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, blijkt dat de aanwezigheid van een Dick Bruna-verkeersbord een positieve uitwerking heeft op het rijgedrag van automobilisten.

Cees van Uden, fractielid D66: “D66 zet zich in voor verkeersveiligheid in het algemeen en bij de veiligheid van schoolgaande kinderen in het bijzonder. De Dick Bruna-borden zijn hierin een uitkomst; ze zijn zeer herkenbaar voor kinderen en ook in een oogopslag voor automobilisten. Zij associëren de borden met kinderen en minderen daardoor snelheid.”

De inbreng van D66 is in dit college duidelijk herkenbaar. De begroting 2019 kent dan ook een duidelijke visie op het gebied van duurzaamheid, milieu, inwonersparticipatie en de leefomgeving. Geheel in lijn daarmee, dient D66 dan ook een motie in, om middels Dick Bruna borden de verkeersveiligheid bij scholen te vergroten.