Cursus Politiek Actief zit vol!

Aalsmeer – De cursus Politiek Actief, die onlangs vanuit de gemeente is aangeboden, zit vol. De cursus is bedoeld voor inwoners die geïnteresseerd zijn in de lokale politiek en daar meer over willen weten. Voor de cursus van juni was veel belangstelling. Binnen een week was het maximum aantal deelnemers van 30 bereikt!
Het is positief om te zien dat er zoveel belangstelling is voor de lokale democratie. Helaas betekent het ook dat de gemeente een aantal deelnemers heeft moeten teleurstellen. Gezien de grote belangstelling is de gemeente van plan om de cursus in het najaar opnieuw aan te bieden. Zodra daar meer over bekend is, komt hier meer informatie over via de gebruikelijke communicatiekanalen, zoals de gemeentelijke website en de Nieuwe Meerbode.
De cursus wordt verzorgd door ProDemos in samenwerking met de raadsgriffie van Aalsmeer. Meer informatie via griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387584.