Convenant gemeente en scholen voor fulltime taalklas

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer heeft met de schoolbesturen een convenant gesloten over het aanbieden van een fulltime taalklas. De voorgaande taalklas werd vier ochtenden per week aangeboden. Het onderwijs in de taalklas is gericht op het leren van de Nederlandse taal. Er wordt onderwijs geboden aan nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot ongeveer 12 jaar. 

Kinderen die nieuw zijn in Nederland krijgen in de taalklas intensief taalonderwijs aangeboden. “Het doel is om met voldoende taalbeheersing van het Nederlands zo snel mogelijk door te stromen naar het reguliere onderwijs”, zegt wethouder onderwijs Bart Kabout. “Zo kunnen ze een succesvolle schoolloopbaan volgen.”  

Meer dan taal alleen

Het bieden van een fulltime taalklas heeft voordelen voor de kinderen. Ze kunnen de hele dag op één vaste plek blijven en hoeven bijvoorbeeld minder gebruik te maken van leerlingenvervoer. “Kinderen kunnen in een vaste omgeving met het Nederlands kennis maken”, zegt wethouder Kabout. “In de taalklas leren ze ook rekenen, maken ze kennis met de Nederlandse cultuur en krijgen ze bewegingsonderwijs door gym- en zwemlessen.”

Alle scholen werken samen

De schoolbesturen van Stichting JongLeren, Stichting AURO en Stichting voor Katholiek Onderwijs Aalsmeer tekenden het convenant met de gemeente deze week. Zij maken daarmee samen goede onderwijsvoorzieningen voor nieuwkomerskinderen mogelijk. JongLeren verzorgt namens de gemeente het onderwijs in de taalklas Aalsmeer op de locatie IKC Triade. De directeur van IKC Triade is Laura van Rossen. Zij is blij met de komst van de fulltime taalklas. “Het is voor deze kinderen van groot belang dat ze een vertrouwde en veilige omgeving hebben de eerste periode in Nederland. Een fulltime taalklas zorgt daarvoor”, zegt Van Rossen, ook in haar functie als directeur van Taalsmeer. “De leerkrachten zijn speciaal opgeleid om deze groepen te begeleiden”. 

Goed mee doen is van belang

“Ik wil de schoolbesturen bedanken voor het aangaan van deze afspraken”, zegt wethouder Kabout tot slot. “Het is van groot belang voor ons allemaal als kinderen van statushouders, arbeidsmigranten, expats en andere nieuwe inwoners goed mee kunnen doen in onze gemeente.” Meer weten over de taalklas in Aalsmeer? Kijk dan op: https://www.taalklasaalsmeer.nl/.  

Foto, van links naar rechts: De schooldirecteuren Laura van Rossen (IKC Triade), Sandra Hof (OBS Kudelstaart) en Eric Spaargaren (Antoniusschool) met wethouder Bart Kabout.