Aan de slag met cultureel erfgoed De Ronde Venen

De Ronde Venen – Wethouder cultuur David Moolenburgh en gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw zetten samen op donderdag 16 maart 2017 hun handtekening onder het Cultuurpact. Het Cultuurpact is een overeenkomst tussen de gemeente De Ronde Venen en provincie Utrecht waarin gezamenlijk te behalen doelen op het gebied van cultuur en erfgoed zijn opgenomen. De provincie sluit dit jaar als eerste met de gemeente De Ronde Venen zo’n cultuurpact, circa twintig andere gemeenten in de provincie volgen hierna.